Bi2

8 lk.

Kahdeksannella luokalla opiskellaan biologiaa yksi vuosiviikkotunti eli yksi kurssi. Sisällöt painottuvat eliökunnan kehittymiseen, nykyisiin eliöihin, evoluutioon ja solutason biologiaan. Keräämme myös eliökokoelman, jolla voi olla positiivista vaikutusta arvosanaan. Kokoelam laaditaan joko digitaalisena tai perinteisenä oppilaan mieltymysten mukaan. Edelleen pyrimme soveltamaan oppimaamme käytäntöön ja liikkumaan opetustilanteissa luokkahoneen ulkopuolella niin paljon kuin mahdollista.


Opiskelun erityiset painoalueet:
  • eliökokoelma
  • mikä on solu?
  • mikä on laji?
  • evoluutio ja luonnonvalinta
  • eliökunnan rakenne


Arviointi:

- 2 koetta
- ryhmätyöt arvioidaan yhdessä: yleisö antaa omat kommenttinsa ohjatusti, samoin opettaja ja työn tehnyt ryhmä
- kaikki palautettavat tehtävät arvioidaan
- oppilaan ryhmätyötaidot ja työskentelytaitoja arvioidaan kaikissa opiskelutilanteissa