Bi3 (1,5 vuosiviikkotuntia)

9 lk.

Yhdeksännellä luokalla opiskellaan biologiaa 1,5 vuosiviikkotuntia eli puolitoista kurssia. Opiskelun pääpaino on ihmisen fysiologiassa ja anatomiassa, sekä perinnöllisyydessä. Tutkimme ihmisen rakenteita ja toimintaa, demonstroimme erilaisilla preparoinneilla mahdollisuuksien mukaan. Integroimme opetusta terveystietoon, annamme hyvän teoreettisen pohjan terveellisten elintapojen merkityksen ymmärtämiselle. Genetiikan perusteet tulevat myös tutuiksi.

Opiskelun erityiset painoalueet:
  • ihmisen elimistön rakenne ja toiminta
  • ihmisen lisääntyminen
  • perinnöllisyyden perusteet

Arviointi:

- 2 koetta
- ryhmätyöt arvioidaan yhdessä: yleisö antaa omat kommenttinsa ohjatusti, samoin opettaja ja työn tehnyt ryhmä
- kaikki palautettavat tehtävät arvioidaan
- oppilaan ryhmätyötaidot ja työskentelytaitoja arvioidaan kaikissa opiskelutilanteissa