Bi1

7 lk.

Seitsemännellä luokalla biologiaa opiskellaan yksi vuosiviikkotunti eli yksi kurssi. Kurssi painottuu metsien ja vesistöjen tuntemukseen ja yleiseen ekologiaan eli "kuinka luonto toimii". Pyrimme mahdollisuuksien mukaan jalkautumaan luokkahuoneesta ja soveltamaan tutkivaa oppimistapaa myös luokkatilanteissa.

Esimerkkejä mahdollisista työtavoista:
 • kalastusretki tai vastaava yhdistettynä saaliskalojen dissektioon
 • vesistön tutkiminen (planktonhaavinta, pohjaeläinhaavinta, ranta- ja vesikasvit)
 • linturetki
 • retki suolle
 • metsäretket
 • kasvien tunnistaminen
 • puiden pituuden mittaaminen
 • metsätyypit
 • puiden iän arviointi kannosta ja taimesta
 • sieniretki
 • mitä löytyy (kuolleen) puun kaarnan alta?
 • kasvillisuusruutu
 • perhoshaavinta

Opiskelun erityiset painoalueet:

 • metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
 • luonnonsuojelu
 • peruslajintuntemus
Arviointi:

- 2 koetta
- ryhmätyöt arvioidaan yhdessä: yleisö antaa omat kommenttinsa ohjatusti, samoin opettaja ja työn tehnyt ryhmä
- kaikki palautettavat tehtävät arvioidaan
- oppilaan ryhmätyötaidot ja työskentelytaitoja arvioidaan kaikissa opiskelutilanteissa