Hiltulanlahden koulu

Yhteisöllinen oppiminen

KOHTI UUTTA KOULUA JA UUSIA OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ

Uuden koulun muuntuva ja toiminnallinen oppimisympäristö edellyttää uutta pedagogista ajattelua

- Mikä on minun, sinun, meidän, teidän… oppimiskäsitys?

- Mikä on OPS:n mukainen oppimiskäsitys?

- Onko sinun oppimiskäsitys OPS:n mukainen?


Sitten kun meillä on yhteinen käsitys oppimisesta

=> yhdessä laadittu uuden koulun toiminta-ajatus

- ”Unelmien koulu”


Toimintakulttuurin muutokseen valmistautuminen

- vapaus liikkua ja keskustella muiden kanssa

- kaksi tai useampi ihminen oppii yhdessä

- spontaania yhteistyötä, tilaa kysyä/kyseenalaistaa


Koko yhteisön voimavarat ja henkilökohtaiset vahvuudet käyttöön.

Opettajien, ohjaajien ja muun henkilökunnan yhteistoiminta esimerkkinä oppilaiden yhteistoiminnalle.