Kokeillaan itse - opas draaman työtapoihin yläkoulussa

Kokeillaan itse - opas draaman työtapoihin yläkoulussa

Tämä opas liittyy Kuopion kaupungin Kasvun ja oppimisen palvelualueella lukuvuonna 2017–2018 toteutettuun hankkeeseen Osaavat opettajat – onnelliset oppijat. Hankkeen yhtenä osa-alueena oli tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen draaman keinoin osana muita yläkoulun oppiaineita. Tämän oppaan työtavat sekä esimerkit eri oppiaineiden opettamisesta draaman työtavoilla on kerätty kyseisestä hankkeesta sekä Sanni Swahnin väitöskirjatutkimuksen Draaman työtavat tutoroinnilla tutuksi tutkimusaineistosta.

Hankkeen palautteeseen vastasi noin 170 kahdeksasluokkalaista, joista noin 60% piti oppiaineen oppimista draaman avulla hyödyllisenä; noin 40% oppi oppiaineen sisältöjä paremmin kuin normaalisti; ja noin 60% mielestä ”tällaisia tunteja” voisi olla lisää.

Kysyttäessä, mitä hyötyä draamasta oli oppiaineen opiskelussa, valtaosa oppilaista vastasi: ” Asiat jäivät paremmin mieleen”, ”Oppi paremmin / rennommin”, ”Uudenlaiset ja erilaiset tavat opiskella”, ”Kehittyi esiintymisessä”, ”Oppi käytännön kautta” ja ”Yhteistyötaidot kehittyi”. Tässä oppaassa on mukana sekä toiminnallisia työtapoja että draaman työtapoja. Pähkinänkuoressa erona on se, että draamatyöskentelyssä oma mielikuvitus ja eläytyminen ovat toiminnassa mukana ja esillä. Myös opettajan aktiivinen läsnäolo korostuu.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä