Martti Ahtisaaren koulun Oppiva vuosi 2018-2019

Tiimioppiminen 

Martti Ahtisaaren koulusta viisi opettajaa osallistui Tiimioppimisen Startti-valmennukseen syyslukukauden aikana. Apulaisjohtajan lisäksi joukkoon kuului neljä tiiminvetäjää. Kevätlukukaudella samaan viiden päivän valmennukseen osallistui rehtorimme. Viiden päivän valmennus antoi eväitä tiimin valmentavaan ohjaukseen. Siipitiimeissä asetimme tuolit dialogirinkiin ja harjoittelimme dialogia osana päätöksentekoprosessia. Tavoitteena on, että tiimit toimisivat säännöllisesti sekä osana koulun johtamista että myös oppivana tiiminä, jossa osaamisen jakautuminen on luontevaa. Tiimit tiedottavat yhteisellä alustalla SharePointissa, joten kaikkien tiimien keskustelut ovat kaikkien luettavissa. Seuraavana lukuvuonna siipitiimien kokoontumiset pyritään saamaan säännölliseksi, jolloin ne voivat kehittyä myös tiiminä.  

Siipitiimin jäsenet tekivät oppimissopimukset, joissa avattiin jokaisen uran etenemistä ja suunnattiin tuleviin tavoitteisiin. Oppimissopimuksista keskusteltiin tiimeissä. Tarkoituksena on, että tiimistä muodostuu turvallinen paikka oppimiselle. Turvallisuuden tunne lisääntyy, kun tunnemme toisemme paremmin. Toisaalta toiseen tutustuminen lisää ymmärrystä toisesta, jolloin yhdessä tekeminen onnistuu paremmin. 

 

Tiimit yhteisöllisen toimintakulttuurin mahdollistajana-koulutus 

 

Suunnitteluryhmän jäsenet osallistuivat Parpala&Langin koulutukseen. Kuvailimme koulun nykyistä tiimirakennetta alla olevalla kuvalla.  Koulutuksen aikana pohdimme Martti Ahtisaaren koulun osaamisalueita. Osaamisalueet kuvattiin seuraavasti: 


Näitä osaamisalueita on tarkoitus käyttää osana osaamisen hallinnan toimia, kuten rekrytoinnissa ja kehityskeskusteluissa. Näiden osaamisalueiden työstämistä on tarkoitus jatkaa koululla. 


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä