Valinnaisaineet

Valinnaisuus ja arviointi

Valinnaisuutta on 8. luokalla kuusi vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla viisi vuosiviikkotuntia. Valinnaisia opintoja ovat perusopetuksen yhteisten aineiden syventävät ja soveltavat opinnot sekä useasta aineesta muodostetut oppiainekokonaisuudet.

Painotusluokilla taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiset tunnit ja osa valinnaisaineiden tunneista käytetään painotetun opetuksen järjestämiseen. Myös oppilaan A1-saksan, A2-kielen sekä B2-latinan tunnit sisältyvät valinnaisaineiden tunteihin.

Kuopion perusopetuksen tuntijako

Taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiset tunnit

Oppilas valitsee taide- ja taitoaineiden (kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta tai musiikki) syventävän kurssin, jota hän opiskelee kaksi vuosiviikkotuntia. Valinta alkaa 8. luokalla ja jatkuu samana 9. luokan loppuun. Lisäksi oppilas valitsee lyhyen taide- ja taitoaineen syventävän kurssin, jota hän opiskelee yhden vuosiviikkotunnin 8. luokalla. Pitkä ja lyhyt valinta tehdään eri taide- ja taitoaineisiin.

Kuvataideluokalla taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiset tunnit ovat kuvataidetta ja urheiluluokalla liikuntaa.

Pitkät taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiskurssit 8. ja 9. luokalle
Kotitalouden syventävät opinnot
Kuvataiteen syventävät opinnot
Käsityön syventävät opinnot
Liikunnan syventävät opinnot
Musiikin syventävät opinnot

Lyhyet taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiskurssit 8. luokalle
Kotitalouden syventävät opinnot
Kuvataiteen syventävät opinnot
Käsityön syventävät opinnot
Liikunnan syventävät opinnot
Musiikin syventävät opinnot

Taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiset tunnit ja arviointi

Taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden opetusta ja ne myös arvioidaan osana niiden opetusta. Tämä tarkoittaa, ettei taide- ja taitoaineiden syventävistä valinnaisista opinnoista tule erillistä arviota lukuvuositodistukseen tai päättötodistukseen vaan ne arvioidaan osana kaikille yhteisten taide- ja taitoaineiden oppimääriä.


Muut valinnaisaineet

Oppilas valitsee pitkän valinnaisaineen, jota hän opiskelee kaksi vuosiviikkotuntia. Valinta alkaa 8. luokalla ja jatkuu samana 9. luokan loppuun. Lisäksi oppilas valitsee lyhyen valinnaisaineen 8. luokalle ja lyhyen valinnaisaineen 9. luokalle. Lyhyitä valinnaisaineita opiskellaan yksi vuosiviikkotunti. Valinnat tehdään eri valinnaisaineisiin.

Myös taide- ja taitoaineita on valittavana muissa valinnaisaineissa ja niitä voi valita riippumatta taide- ja taitoaineiden syventävistä valinnoista.

A2-kieli sisältyy 8. ja 9. luokalla oppilaan valinnaisaineisiin. Jos oppilaalla on A2-kieli, hänellä on mahdollisuus valita 8. luokalla alkava B2-kieli, jolloin hänen kokonaistuntimääränsä lisääntyy kaksi tuntia 8. ja 9. luokalla. *B2-latina valitaan kouluun ilmoittauduttaessa ja opiskelu aloitetaan jo 7. luokalla. B2-latina sisältyy oppilaan valinnaisaineisiin 8. ja 9. luokalla.

Kuvataideluokan oppilaiden pitkä valinnaisaine on kuvataide ja urheiluluokan oppilaiden pitkä valinnaisaine on liikunta. Kuvataide- ja urheiluluokan oppilailla on valittavana yksi lyhyt valinnaisaine 8. ja 9. luokalle. Kuvataide- tai urheiluluokan oppilaan A2-kieli lisää oppilaan tuntimäärää.

Pitkät valinnaisaineet 8. ja 9. luokalle


Fysiikka ja kemia
Valinnainen fysiikka-kemia

Kotitalous
Tietoinen ja taitava kokki

Kuvataide
Kuvataide 2

Käsityö
Tekninen työ
Tekstiilityö

Matematiikka
Matematiikka


Liikunta
Liikunta
Kasva urheilijaksi

Vieraat kielet
Latinan kieli (B2-kieli)*
Ranskan kieli (B2-kieli)
Saksan kieli (B2-kieli)
Venäjän kieli (B2-kieli)

Muut pitkät valinnaisaineet
Näyttämölle
Tietotekniikka


Lyhyet valinnaisaineet 9. luokalleFysiikka
Ymmärrä fysiikkaa

Kotitalous
Opiskelijaelämää


Kuvataide

Valokuvauskurssi
Vieköön vimmattu viiva!

Käsityö
Lankatyö itsevärjätyistä langoista (tekstiilityö)
Kankaanpainanta (tekstiilityö)
Korjaa ja kunnosta – kestävän kehityksen periaatteella (tekninen työ)
Sisusta ja saneeraa – arjen taitoja (tekninen työ)

Liikunta
Juhlatanssit
Kuntoilukurssi
Palloilukurssi
Tanssitaide

Maantieto


Matematiikka
Matematiikan ensiapukurssi
Varaslähtö lukion laskinohjelmistoihin

Musiikki
Musiikin kuuntelukurssi

Vieraat kielet
German - Basics
Mera svenska


Muut 9. luokan lyhyet valinnaisaineet
Aikamatka keskiajalta tulevaisuuteen - ristiretkeläisestä robocopiksi
Peliohjelmointi
Pyöräily ja pyöränhuolto
Ruokablogi
Teatterin taikaa antiikista nykyaikaanMuut valinnaiset aineet ja arviointi

Jokainen valinnainen aine muodostaa oppimäärän, joka siten myös arvioidaan omana oppiaineenaan. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin.

Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista ja tällaisista oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio ("hyväksytty").

Valinnaisuus Kuopion perusopetuksessa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä