Oppiaineet

Oppiaineet ja tuntijako

Lukuvuonna 2019 - 2020 käytössä on opetussuunnitelma 2016:  https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/6684141/perusopetus/tekstikappale/6684132.

7. luokalla
kaikille oppilaille yhteisiä oppiaineita on yhteensä keskimäärin 29 tuntia viikossa. Valinnainen A2- kieli tai B2-latina lisää oppilaan viikkotuntimäärän 31:een. Uskonto opetetaan kaikilla luokilla joko syksyllä tai keväällä. Myös biologia, maantieto, fysiikka ja kemia on jaksotettu joko syksyksi tai kevääksi.

8.-ja 9.-luokalla kuvataiteen, kotitalouden, musiikin, teknisen työn tai tekstiilityön voi valita valinnaisaineeksi. Muita ns. pitkiä valinnaisaineita ovat vieraat kielet (saksa, ranska tai venäjä), ilmaisutaito, fysiikka-kemia, liikunta, matematiikka ja teknologia. 8. luokalla on lisäksi ns. lyhytvalinta. Lyhyitä valinnaisaineita ovat historia, kansainvälisyys, kuvataide, liikunta, matematiikka, musiikki, tekstiilityö ja matkailuvenäjä.

Painotusluokkien tuntijako (nykyiset 8. ja 9. luokkalaiset)

Kuvataide-, liikunta- ja urheiluluokan tuntijako noudattaa terveystietoa lukuun ottamatta koulun tuntijakoa. Kun koko terveystiedon oppimäärä opetetaan 8. luokalla, saadaan tilaa painotusaineelle.

Kuvataideluokalla opiskellaan kuvataidetta 4 tuntia jokaisella vuosiluokalla, liikuntaluokalla opiskellaan 4 tuntia liikuntaa ja urheiluluokalla opiskellaan 4 tuntia liikuntaa 7. luokalla ja 6 tuntia liikuntaa 8. ja 9. luokalla. Painotusaine sisältyy valinnaisiin oppiaineisiin 8. ja 9. luokalla.

painotusluokat.JPG