Oppiaineet

Oppiaineet ja tuntijako

Lukuvuoden 2018 - 2019 käytössä olevat opetussuunnitelmat:
7. -8.-luokkien osalta noudatamme uutta opetussuunnitelmaa.
9.luokkalaisilla käytössä vanhan opetussuunnitelman mukainen tuntijako ja oppiainesisällöt.

7. luokalla
kaikille oppilaille yhteisiä oppiaineita on yhteensä keskimäärin 29 tuntia viikossa. Valinnainen A2- kieli tai B2-latina lisää oppilaan viikkotuntimäärän 31:een. Uskonto opetetaan kaikilla luokilla joko syksyllä tai keväällä. Myös biologia, maantieto, fysiikka ja kemia on jaksotettu joko syksyksi tai kevääksi.


9. luokalla kuvataiteen, kotitalouden, musiikin, teknisen työn tai tekstiilityön voi valita valinnaisaineeksi. Muita ns. pitkiä valinnaisaineita ovat vieraat kielet (saksa, ranska tai venäjä), ilmaisutaito, fysiikka-kemia, liikunta, matematiikka ja teknologia. 8. luokalla on lisäksi ns. lyhytvalinta. Lyhyitä valinnaisaineita ovat historia, kansainvälisyys, kuvataide, liikunta, matematiikka, musiikki, tekstiilityö ja matkailuvenäjä.

Painotusluokkien tuntijako (nykyiset 8. ja 9. luokkalaiset)

Kuvataide-, liikunta- ja urheiluluokan tuntijako noudattaa terveystietoa lukuun ottamatta koulun tuntijakoa. Kun koko terveystiedon oppimäärä opetetaan 8. luokalla, saadaan tilaa painotusaineelle.

Kuvataideluokalla opiskellaan kuvataidetta 4 tuntia jokaisella vuosiluokalla, liikuntaluokalla opiskellaan 4 tuntia liikuntaa ja urheiluluokalla opiskellaan 4 tuntia liikuntaa 7. luokalla ja 6 tuntia liikuntaa 8. ja 9. luokalla. Painotusaine sisältyy valinnaisiin oppiaineisiin 8. ja 9. luokalla.

painotusluokat.JPG