Kolme tärppiä

Tässä kolme aihetta

Ovat varmaankin tuttuja asioita, mutta kertaa vielä!

Kuvateksti sanomalehdestä: " Nuorten riskikäyttäytyminen liikenteessä aiheuttaa päänvaivaa viranomaisille". Tarkastele kyseistä otsikkoa (> siis pohdi nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä) ensisijaisesti sosiaalipsykologian näkökulmasta. Pohdi myös muita psykologisia ulottuvuuksia, esim. kognitiivinen ja persoonallisuuden psykologia.

Nuoret ja liikenne (riskikäyttäytyminen)

sos.ps.

- ryhmäilmiöt (esim. ryhmäpaine, sosiaalinen paine, deindividuaatio)

- roolit, esim. saavutetut roolit

- sukupuoliroolit, rooliodotukset

- status, huomiohakuisuus

- ”ystävyyssuhteiden” ylläpito

- heikot sosiokognitiiviset ja sosiaaliset taidot

- egosentrinen toiminta (ja asenteet)

- ”riidasta rattiin” (emotionaalisesti vahvat sosiaaliset tilanteet)

- kilpailumentaliteetti (yksilöiden ja ryhmien välinen)

- joukkoharha, esim. oletus, että nuoret arvostavat vauhtia

- arvot

- kumpi tehokkaampaa asennemuokkausta: shokkivaikutus vai itsereflektio

- pitäisikö 80-kympin lätkä palauttaa? (muiden provosoiva käytös)

 

yleisesti

 

- nuoruus ja itsetunto

- idolisaatio

- minäihanne > rohkeus (itsearvostuksen kompensointi)

- vääristyneet samastumismallit (kaaharit; myös median vaikutus ja tietokonepelit)

- moraalisen kehityksen häiriöt (esim. hedonistinen elämäntapa, kaahaus/rattijuopumus väärin, jos jää kiinni; erityisesti syrjäseudulla asenteet muuttuneet > päihtyneenä ajamisen hyväksyminen)

- pitkittynyt adolesenssi ( esim. vastuuttomuus, eletään ”tässä ja nyt”)

- elämyshakuinen elämäntyyli

- jännityksen hakeminen > mielihyvää haetaan esim. hurjasta vauhdista; kyseessä voi olla myös poikkeava välittäjäainetoiminta: vasta äärikokemus aikaansaavat synaptista aktivaatiota!

- nuoren kuljettajan kognitiiviset valmiudet ( esim. ennakointi, liikennetilanteiden havaitseminen, virhearvioinnit)

- tarkkaavaisuusresurssien häirintä > kontrolloidusta prosessoinnista automaattiseen prosessointiin; kännykkä, musiikki, vieras auto

-(lisääntynyt) päihteiden käyttö

- tarkkaavaisuushäiriöt (esim. ADHD)

-Yhtenä ongelmana voidaan pitää esimerkiksi nuoren vireystilaa. Jos ei ole saanut tarpeeksi unta, se vaikuttaa vahvasti myös keskittymiseen ja muutenkin jaksamiseen. Tarkkaavaisuus ei ole huipussaan ja näin nuoren riskit kasvavat liikenteessä.

- syrjäytyminen (päteminen)

- masennus ja muut psyykkiset häiriöt; yleensäkin mielialavaihtelujen vaikutus

- välinpitämättömyys > ei ajatella seurauksia

- ammattitavoitteet, esim. poliisi, palomies vaikuttavat ajotapoihin (+)

- lapsuuden ja nuoruuden ”moottoriharrastukset” kehittävät valmiuksia (+)

 

- ajoneuvon tekninen kunto > nuoret omistavat keskimäärin turvattomampia autoja (esim. renkaat, iskunvaimentimet, naarmuttunut tuulilasi yms.)

 

 

 

Millä eri tavoin mainonta hyödyntää psykologista tietoa?
- motiivit > tarvehierarkia
- värit, muodot, kuvat > assosiaatiot, Mies/naisnäkökulmat?
- idolisaatio > ihanneminä
- tunteisiin vetoavat mainokset
- moraalin näkökulmat > mainonta ja manipulaatio
- yleensä ihmisen tiedonkäsittely
esim. tarkkaavaisuus, muisti, havainnot
- henkilökohtaisuus > ”minut huomioidaan”
- kohderyhmät, esim. nuoret > vedotaan sosiaaliseen ”menestykseen”
- kognit. ps. näkökulma: tarkkaavaisuus, havaintokehä, muisti, värit, musiikki, mielikuvat,
- alitajunta, manipulaatio, assosiaatiot
- sos.ps. näkökulma: asenteet, idolit, yhteenkuuluvuus/samastuminen, sosiaalinen havaitseminen, mainosten profilointi > esim. ikä- ja viiteryhmittäin
- persoonallisuudenps. ja kehityps. – identiteetti, minäkäsitys ja itsetunto
- tuote ja assosiaatiot, esim. attraktiivinen / ihailtu / luotettava henkilö siirtää ominaisuuksiaan mainostettavaan tuotteeseen
- mainonta ja kohderyhmät
- mainonta luo kulutustarpeita
- hinnoittelun psykologia, esim. 9,90

  • ankkurointi, esim. ennen 129 e, tänään 59e
  • emootioiden ja arvojen merkitys ihmisen päätöksenteossa, esim. ostopäätöksissä

 

 

Sota ja terrorismi on osa monen lapsen kehitysympäristöä. Millä tavoin kyseinen kehitysympäristö voi vaikeuttaa lapsen kehitystä?

- varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
- perusturvallisuus > ongelmat, vanhempien menettäminen, kodin tuhoutuminen jne
- kiintymyssuhteet > turvattomat, huom. myös vanhempien kyky hoitaa kiintymyssuhteita  (Bolwby)
- kulttuurin vallitsevien arvojen sisäistäminen > esim. väkivalta ratkaisuna > mallioppiminen
- sosiaalistumisen ongelmat, negatiiviset roolimallit
- vv- taitojen supistuminen
- koulutuksen puute
- kognitiivisen kehityksen ongelmat
- traumat > pelkotilat, postraumaattiset stressireaktiot, esim. unihäiriöt
- liian nopea aikuistuminen
- fyysinen kehitys > esim. ravinnon vähäisyys/yksipuolisuus > huom. aivojen kehitys
- vuorovaikutuksen häiriöt
- mallioppiminen (esim. opittu aggressio, väkivallan käyttö osana ongelmanratkaisua)
- traumaattiset kokemukset, esim. vanhempien, kodin menetys
- ravinto, hygienia, aliravitsemus, sairaudet
- kognitiivisten valmiuksien ongelmat, esim. koulunkäynnin keskeytyminen
-psykosomaattiset häiriöt, posttraumaattinen stressireaktio, unihäiriöt ( unen puute tai unen heikko laatu vaikuttaa aivojen kehitykseen)
- asioiden tarkastelu psykologisessa viitekehyksessä, esim. kehitystehtävät (> suorittamisen vaikeus), matteusvaikutus, Erikson, Mahler
- yleensäkin huomioita fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen näkökulmista (muista kakkoskurssilla tehty mindmap aiheesta)

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä