111 KÄSITETTÄ!

111 KÄSITETTÄ

Tässä 111 keskeistä käsitettä. Opettele ja harjoittele > kytke käsitteitä toisiinsa.
Mieti myös miten käsite liittyy psykologian eri osa-alueisiin:
esim. synapsi
>määritelmä: Synapsi on kahden hermosolun (viejähaarakkeen ja toisen hermosolun tuojahaarakkeen) yhtymäkohta. Synapsissa tieto siirtyy toiseen soluun välittäjäaineiden välityksellä.
> kehityspsykologia > esim. synapsien määrä ja karsiutuminen varhaislapsuudessa
> oppiminen > synapsien vahvistuminen
> tunteet > välittäjäaineiden merkitys synaptisessa viestinnässä > esim. dopamiini > mielihyväkokemus

KÄSITTEITÄ

Harjoittele: KYTKE KÄSITTEITÄ TOISIINSA. ESIM: Frustraatiosta seuraa usein aggressiota, jollei otsalohko kykene käsittelemään tunnereaktiota.

 1. kognitiivinen
 2. tarkkaavaisuus (aktiivinen, passiivinen)
 3. minäpystyvyys
 4. attribuutio
 5. psyykkinen itsesäätely
 6. acting out
 7. autonomia
 8. amygdala
 9. hippokampus
 10. otsalohko
 11. välittäjäaineet
 12. temperamentti
 13. havaintokehä
 14. resilienssi
 15. kehityshäiriö (fyys. ps. sos.)
 16. kiintymyssuhteet
 17. herkkyyskausi
 18. epigenetiikka
 19. mentaalinen (harjoitus), myös mindfullness
 20. multitasking (työmuistin kuormitus)
 21. peilisolut
 22. keskushermosto
 23. ääreishermosto
 24. lateralisaatio
 25. minäkäsitys
 26. identiteetti
 27. persoonallisuus
 28. depersonalisointi
 29. dissosiaatiohäiriö
 30. minäihanne
 31. itsemääräämispyrkimys
 32. peilisuhde
 33. varhainen vuorovaikutus
 34. tunnekohde
 35. kriisi
 36. trauma
 37. narsismi
 38. adaptaatio
 39. adaptiivinen tunne
 40. sublimaatio
 41. sisäinen malli
 42. konstanssi
 43. muisti (muistin rakenne, jaottelu)
 44. synapsi
 45. sympaattinen hermosto
 46. psykosomatiikka
 47. motiivi
 48. kognitiivinen dissonanssi
 49. rooliristiriita
 50. egosentrinen (puhe)
 51. ympäristöpsykologia (myös ekopsykologia)
 52. plastisiteetti
 53. talamus
 54. hypotalamus
 55. konversiohäiriö
 56. migraatio
 57. myelinisaatio
 58. rekonstruktiivinen muisti
 59. glymfaattinen järjestelmä
 60. palkkiojärjestelmä aivoissa
 61. aggressio
 62. frustraatio
 63. asenne
 64. motivaatio
 65. fobia
 66. empatia
 67. ensivaikutelma
 68. fasd-oire
 69. haloefekti
 70. stigma
 71. hormonit
 72. itsetunto
 73. kehityskriisi
 74. trauma
 75. kypsyminen
 76. masennus
 77. metakognitio
 78. oppimisstrategiat
 79. stressi
 80. psykoterapia
 81. autonominen hermosto
 82. sisäinen malli
 83. oppimisorientaatio
 84. valikoiva tarkkaavaisuus
 85. rooli
 86. tiedostomaton
 87. suoritusminäkuva
 88. siirtymäobjekti
 89. emootio
 90. BIS- ja BAS -järjestelmä
 91. deindividuaatio
 92. ryhmäpaine
 93. vireystila
 94. neuroosi
 95. adrenaliini
 96. kortisoli
 97. brocan alue
 98. wernicken alue
 99. unideprivaatio
 100. evoluutiopsykologia
 101. vahvistusharha
 102. heuristiikka
 103. PTSD
 104. attribuutiot
 105. metakognitio
 106. reliabiliteetti
 107. validiteetti
 108. korrelaatio
 109. optimismi
 110. pessimismi
 111. psykosomatiikka

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä