Minä ja meidän yhteisömme


Lasten elinpiiri laajenee heidän kasvaessaan. Kodin perinteiden, toimintamallien, arvojen ja katsomusten lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia. Esiopetuksen tehtävä on vahvistaa lasten valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja ymmärtää moninaisuutta.

Kotkalla on pitkä historia kielellisestä ja kulttuurisesta moninaisuudesta johtuen satamasta sekä valtion rajan läheisyydestä. Lisäksi alueella toiminut vastaanottokeskus on muun maahanmuuton myötä vaikuttanut siihen, että lapsiryhmissä sekä henkilökunnassa on erilaisia kieli-, kulttuuri- ja perhetaustoja. Suomea toisena kielenään oppivalla ja omaksuvalla lapsella on oikeus opetuksen ja toiminnan kielen oppimiseen. Tämä velvoittaa esiopetuksen henkilöstöä toisen kielen opetuksen tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen toteuttamiseen. Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella on Monikielisyyden tukemisen suunnitelma, josta löytyy tietoa ja välineitä kielitietoisen pedagogiikan toteuttamiseen. 

Lähiyhteisön menneisyyttä sekä ajankohtaisia asioita pohtimalla suunnataan lasten mielenkiintoa yhteiskunnallisiin asioihin. Arjen eettisten valintojen pohdinta sekä omien tunnetaitojen kehittäminen ja rakentavan käyttäytymisen harjoittelu vahvistavat lasten vuorovaikutustaitoja. Lähiyhteisön tapoihin, uskontoihin ja muihin katsomuksiin tutustutaan yhdessä kokonaisuuden muiden tavoitteiden kanssa. Tutustuminen tukee lasten kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutus- ja ilmaisun taitojen kehittymistä sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista. Moninaisuus on luonnollinen osa esiopetuksenkin arkea. 

Esiopetuksen tehtävä on

  • lähestyä yhteisömme aihetta historiallisesta ja yhteiskunnallisesta sekä etiikan ja katsomusten näkökulmista, mikä ohjaa lasten mielenkiintoa yhteiskunnallisiin asioihin
  • vahvistaa lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön ja yhteiskunnan monimuotoisuutta sekä toimia siinä (osallisuus)
  • tarjota tilanteita eettisten valintojen pohdintaan, omien tunnetaitojen kehittämiseen ja rakentavan vuoropuhelun harjoitteluun (vuorovaikutustaitojen vahvistuminen)
  • tutustua opettajan tai ulkopuolisen toimijan johdolla lähiyhteisön tapoihin, uskontoihin ja muihin katsomuksiin sekä tarttua lasten arjen ja käytännön tilanteiden nostamiin eettisiin aiheisiin
  • varmistaa, että jokainen lapsi saa tuntea olonsa kaikissa tilanteissa hyväksytyksi ja turvalliseksi.

Opetuksessa toimitaan yhteistyössä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kuullen. Näiden näkemysten pohjalta esiopetusyksikössä linjataan katsomuksellisen kasvatuksen suunnittelu ja toteutus. Linjausten tulee olla yhdenveroisia eri katsomusten ja uskontojen kesken. Linjaukset koskettavat myös eri katsomusten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä