Esiopetus

Esiopetuksen yhteiset ja yleiset tavoitteet

Esiopetuksen kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa on esiopetuksen yhteiset tavoitteet tavoitelausekkeina esiopetussuunnitelmatyöryhmätyöskentelyn ja perusteiden pohjalta.

Opetuksen yhteiset tavoitteet

Esiopetuksen yhteiset tavoitteet tähtäävät esiopetuksen yhtenäiseen toteutumiseen.
Kotkalaisen esiopetuksen tavoitteena on
  • tukea lasten hyvinvointia ja terveyttä edistävää elämäntapaa
  • turvallinen vuorovaikutusympäristö, jossa leikki on olennainen oppimisen ja vuorovaikutuksen paikka
  • vahvistaa lapsen (ryhmän jäsenenä ja yksilönä) minäkäsitystä ja oppijaminäkuvaa
  • mahdollistaa lapsille tutustumisen lähiympäristön monimuotoisuuteen (ihmiset ja luonto) ja erilaisiin oppimisympäristöihin
  • hyödyntää kasvatusta ja opetusta mahdollisten vaikeuksien ennaltaehkäisyssä
  • perustaa kasvun tukeminen ja oppiminen lasten tarpeisiin, toiveisiin sekä mielenkiinnonkohteisiin Oppimisen ilo!
  • tarjota lapsille tilaisuuksia käyttää ilmaisun eri muotoja ja toimia erilaisissa ryhmissä
  • tarjota lapsille ja huoltajille toistuvasti mahdollisuuksia osallisuuteen

Lasten osallisuutta on avattu esiopetuksen perusteissa laaja-alaisen osaamisen kohdalla (luku 2.5). Luvussa 4.3 oppimiskokonaisuuksien sisällä on tarkennettu lasten mielenkiinnon kohteiden pohjalta toteutuvaa toiminnan suunnittelua ja toteutusta.

Esiopetuksessa on kiva oppia


Esiopetuksen lasten näkemyksiä on kysytty koskien oppimisympäristöä ja oppimisen tapoja. Kyselyssä kirjallista väitettä täydensi valokuva. Väitettä arvioitiin asteikolla 1-5 ja oheen sai kirjata vapaasti lasten huomioita.

Kolmestatoista esiopetuksesta kyselyyn vastasi 11. Vastaukset keskittyivät monivalintakysymyksiin. Pari avointa lasten kommenttia on kirjattu näiden lisäksi. Kiitos mielipiteistä!

Parhaat oppimisen paikat ja tavat esiopetuksen lasten mielestä ovat seuraavat:

1. Opin pihalla ja metsässä KA 4,18
2. Opin leikkien ja touhuten toisten lasten kanssa KA 4,00
3. Opin sisällä esiopetusryhmän kanssa KA 3,90
4. Opin kun touhuan kaverin kanssa tietokoneella KA 3,86

Selvän ykköstilan sai ulkona oppiminen. Eniten hajontaa vastauksissa oli viimeiseksi tulleen väittämän kohdalla. Sen oheen tuli myös lasten kommentteja, jotka ovat alla

"Ne ei tee mitään muuta kun rassaa tietokonetta. Turhaa kirjotusta. Ne ei pysty oppimaan ite mitään."
"voi siinä oppia jos vaikka kirjottaa tarinaa sellasen kaverin kans kuka osaa jo kirjottaa ja ite ei osaa".

Kysely ohjaa meitä hyödyntämään ulkoalueita, lasten leikkejä ja toiminnallisia menetelmiä oppimisessa. Tämä on perusteiden mukainen suunta. Tieto- ja vistintätekniikan käyttö oppimisen välineenä on vielä uutta sekä lapsille että meille esiopetuksen ammattilaislle. Esiopetuksen perusteissa tvt- taidot on kuvattu kansalasitaidoksi ja sitä kohden kulkee esiopetuksen suunnittelu ja toteuttaminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä