4.5 Paikallisesti päätettävät toteuttamisen periaatteet

Toteuttamisen periaatteet


Yhteiset ja yleiset tavoitteet

Tavoitteet rakentuvat lapselle ominaisten oppimis- ja työskentelytapojen (leikki, liikkuminen, ilmaisun erimuodot, tutkiminen) ympärille. Yhteisiin ja yleisiin tavoitteisiin nousee oppimiskokonaisuuksien tavoitteita. Tavoitteet on suunnattu opetukselle, oppimisympäristölle, toimintakulttuurille ja laaja-alaiselle osaamiselle. Yhteiset tavoitteet ovat opettajan työtä ohjaavia tavoitteita.

Monipuoliset työtavat

Paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan,

  • millaisia työtapojen valintaa ja käyttöä ohjaavia periaatteita paikallisesti käytetään
  • miten henkilöstön itsearviointia sekä huoltajilta ja lapsilta saatua palautetta käytetään työtapojen kehittämisessä.

Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena

Paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennetaan perusteissa kuvattuja esiopetuksen arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Lisäksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään ja kuvataan,

  • miten arviointia koskevan tiedon siirron käytännöt toteutetaan lapsen siirtyessä perusopetukseen tai lapsen vaihtaessa esiopetuspaikkaa
  • miten henkilöstön itsearviontiin perustuvia tietoja sekä lapsilta ja huoltajilta saatua palautetta käytetään esiopetuksen laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä
  • millaista osallistumistodistusta käytetään

Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet

Paikalliseen opetussuunnitelmaan liitetään esiopetuksen yhteiset tavoitteet, jotta esiopetuksen yhtenäisyys voi toteutua. Lisäksi opetussuunnitelmassa kuvataan, miten lasten mielenkiinnon kohteet otetaan huomioon oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa. Paikallisessa opetussuunnitelmassa voidaan tarkentaa yhteisten tavoitteiden kuvauksia.

Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä

Paikallisessa opetussuunnitelmassa otetaan huomioon, että lasten kieli- ja kulttuuritaustat vaihtelevat. Opetussuunnitelmassa kuvataan eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetusta sekä kaksikielistä opetusta niiltä osin kuin paikallinen esiopetuksen järjestäminen edellyttää.

Opetuksen järjestäjä antaa ohjeet, miten mahdollisiin yksikkökohtaisiin esiopetuksen opetussuunnitelmiin kirjataan tarvittavat täsmennykset, jotta kansallisesti ja paikallisesti asetetut tavoitteet voivat toteutua.


Tämän näkymän vasemmassa laidassa on sivut, joiden takaa löytyvät paikalliset tarkennukset yhteisistä ja yleisistä tavoitteista sekä lukujen 4.1, 4.2 ja 4.4 toteuttamisesta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä