Kasvan ja kehityn

Kasvan ja kehityn


Esiopetuksen yhtenä tavoitteena on laaja-alainen osaaminen, jossa yhtenä osa-alueena ovat itsestä huolehtiminen ja siihen liittyvät arjen taidot. Kehittyäkseen tällä osaamisen alueella lapset tarvitsevat kokemuksia, tietoja ja pohdintaa, joiden pohjalta heidän pätevyyskokemuksensa ja taitonsa voivat vähitellen kehittyä. Esiopetuksessa tehtävää lähestytään liikunnan, ruuan, kuluttajuuden, terveyden sekä turvallisuuden näkökulmista.

Keskeisinä oppimiskokonaisuuden tehtävinä on

  • luoda pohjaa terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle ja liikunnalliselle elämäntavalle
  • kehittää lasten terveysosaamista ja turvataitoja.
  • edistää kestävään elämäntapaan kuuluvia ruoka-, kulutus- ja puhtaustottumuksia.

Tämän oppimiskokonaisuuden keskeisistä tehtävistä kestävään elämäntapaan kuuluvat tehtävät ovat yhteneväisiä sisältöjä mm. ”Minä ja meidän yhteisömme” -oppimiskokonaisuuden kanssa.

Kokonaisuuteen liittyvät opetuksen yleiset tavoitteet

Lapset saavat monipuolisia kokemuksia liikunnasta ja alkavat ymmärtää liikkumisen yhteyttä hyvinvointiin ja terveyteen. Esiopetus tarjoaa mahdollisuuksia lasten motoristen ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Erityisesti kiinnitetään huomiota lasten yleisten oppimisedellytysten kannalta tärkeiden havaintomotoristen taitojen kehittymiseen. Lasten kanssa tutustutaan terveelliseen ruokaan ja pohditaan sen merkitystä. Lapsia ohjataan myös kohtuulliseen kulutukseen. Opetuksessa pohditaan terveyteen liittyviä tekijöitä sekä tuetaan lasten valmiuksia pitää huolta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Lapset saavat tietoja turvallisesta liikkumisesta lähiympäristössä sekä esiopetuksen oppimisympäristöissä. Heidän valmiuksiaan toimia erilaisissa tilanteissa vahvistetaan.

Esiopetusyhteisön turvallisesta ja hyväksyvästä ilmapiiristä tulee aikuisten myös huolehtia. Esiopetuksessa tuetaan ja kehitetään lasten sosioemotionaalisia taitoja. Tärkeää on edistää myönteisten vertaissuhteiden ja ryhmässä toimimisen taitoja. Edellä mainituilla taidoilla on vaikutusta kiusaamisen yleisyyteen ja monenlaisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä