Eettinen näkökulma

Eettinen näkökulma


Esiopetukseen sisältyy koko ryhmälle suunnattua yhteistä eettistä kasvatusta. Kasvatus liitetään erilaisiin lasten arjen ja käytännön tilanteisiin, joihin liittyy tunteita ja eettisiä valintoja. Lapsia ohjataan
  • tunnistamaan tunteitaan,
  • toimimaan ystävällisesti ja
  • vastuullisesti sekä
  • ratkaisemaan rakentavasti lasten keskinäisiä ristiriitatilanteita.

Tunteiden tunnistamisen rinnalla lapset tarvitsevat aikuisen tukea tunteiden hyväksymisessä ja tunneilmaisussa. Lasten kanssa pohditaan ystävyyttä ja toisten kunnioittamista, ilon ja pelon aiheita, sukupuoleen liittyviä oletuksia sekä oikean ja väärän erottamista. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa ihmisten, sukupuolten ja perheiden moninaisuus.

Opiskeluhuollossa on kuntakohtainen suunnitelma lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelmassa ovat keskiössä lasten keskinäiset ja lasten sekä aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet sekä ennaltaehkäisevät toimintamallit. 

Yhteisten keskustelujen lisäksi luontevia tapoja eettiseen kasvatukseen antavat esimerkiksi roolileikit sekä sadut ja median sisällöt. Kertomusten käsittely vuorovaikutteisesti keskustellen tai draamapedagogiikan avulla osallistaa lapsia ratkaisujen etsimiseen ja löytämiseen. Vaikean tilanteen voi piirtää paperille, jolloin se tulee ulkoistettua ja sitä voi käsitellä. Opetuksessa käytetään sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja kehittäviä opetusohjelmia ja materiaaleja. Miniverso-menetelmä tarjoaa lapsille sopivia välineitä sovittelun opetteluun. Konkreettiset välineet, kuten kuvien käyttö, auttavat lapsia tunteiden ilmaisemisessa ja ymmärtämisessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä