Eettinen näkökulma

Eettinen näkökulma

Esiopetukseen sisältyy koko ryhmälle suunnattua yhteistä eettistä kasvatusta. Kasvatus liitetään lasten arkeen ja käytännön tilanteisiin, joihin liittyy tunteita ja eettisiä valintoja. Lapsia ohjataan
  • tunnistamaan tunteitaan,
  • toimimaan ystävällisesti ja
  • vastuullisesti sekä
  • ratkaisemaan rakentavasti lasten keskinäisiä ristiriitatilanteita.

Tunteiden tunnistamisen rinnalla lapset tarvitsevat tukea tunteiden hyväksymisessä ja tunneilmaisussa. Lasten kanssa pohditaan ystävyyttä ja toisten kunnioittamista, ilon ja pelon aiheita, tyttönä ja poikana olemiseen liittyviä oletuksia sekä oikean ja väärän erottamista. Oppilashuolto ohjaa esiopetusyksiköitä laatimaan suunnitelman ”Lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä”. Suunnitelmassa ovat keskiössä lasten keskinäiset ja lasten sekä aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet. Tätä suunnitelmaa täydennetään yksiköissä toteutettavalla sovittelukäytännöllä.

Yhteisten keskustelujen lisäksi luontevia tapoja eettiseen kasvatukseen antavat esimerkiksi roolileikit sekä sadut ja median kertomukset. Kertomusten käsittely vuorovaikutteisesti keskustellen tai draamapedagogiikan avulla osallistaa lapsia ratkaisujen etsimiseen ja löytämiseen. Vaikean tilanteen voi piirtää paperille, jolloin se tulee ulkoistettua ja sitä voi käsitellä. Opetuksessa käytetään sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja kehittäviä opetusohjelmia ja materiaaleja. Konkreettiset välineet, kuten kuvien käyttö, auttaa lapsia tunteiden ilmaisemisessa ja ymmärtämisessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä