Historiallinen näkökulma

Historiallinen näkökulma

Lasten kanssa tutustutaan historiallisesta näkökulmasta johonkin lähiympäristön henkilöön tai kohteeseen. Aihetta lähestytään havainnollisesti ja moniaistisesti eri ilmaisutapoja hyödyntäen, jolloin opetus linkittyy ”Ilmaisun monet muodot” oppimiskokonaisuuteen.
Lisäksi opetuksessa käsitellään lapsia kiinnostavia
  • muita historiallisia tapahtumia,
  • henkilöitä,
  • kulttuureja ja kulttuuriperintöä.
Tiedon lähteinä voidaan käyttää lähiyhteisön jäseniä, esineistöä ja ympäristöä (museot, rakennettu ja luonnon ympäristö jne.). Keskeisiä lähteitä ovat mm. lasten huoltajat ja mahdolliset isovanhemmat sekä heidän tieto omasta kulttuuriperinnöstään. Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattu ilmiöihin perustuva design oppiminen tarjoaa käsittelytavan, jossa lasten osallisuus ja asiantuntemus pääsee keskeiseen rooliin historiallisiin ilmiöihin tutustuttaessa.


Kotkan ympäristöä värittää Kymijokivarsi ja merellisyys. Historiallisesti seutu on ollut valtakunnan raja-aluetta. Edelleen naapurivaltion rajan läheisyys vaikuttaa toimintaympäristöön ja sen tapahtumiin. Lapsen näkökulmasta ajallisesti lähellä tapahtuneet tapahtumat ovat jo historiallisia. Opetuksessa voidaan tutustua myös
  • juhlaperinteisiin,
  • kansanperinteen tarinoihin,
  • perinneleikkeihin ja -liikuntamuotoihin sekä
  • vanhoihin lauluihin ja runoihin tai musiikkiin.
Tässä kohdin yhteistyötahoina voivat olla vanhempien, paikallisten hankkeiden ja harrastusryhmien lisäksi myös lasten isovanhemmat.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä