Minä ja meidän yhteisömme

Minä ja meidän yhteisömme

Lasten elinpiiri laajenee heidän kasvaessaan. Kodin perinteiden, toimintamallien, arvojen ja katsomusten lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia.

Kotka satamakaupunkina on ollut ja on katukuvaltaan monikulttuurinen. Vastaanottokeskuksen ynnä muun maahanmuuton myötä lapsiryhmissä sekä henkilökunnassa on erilaisia kulttuuri- ja perhetaustoja omaavia henkilöitä. Monikulttuurisuus velvoittaa suomi toisena kielenä -opetuksen suunnittelua (S2). Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella on oma S2-suunnitelma.

Lähiyhteisön menneisyyttä sekä ajankohtaisia asioita pohtimalla suunnataan lasten mielenkiintoa yhteiskunnallisiin asioihin. Arjen eettisten valintojen pohdinta sekä omien tunnetaitojen kehittäminen ja rakentavan käyttäytymisen harjoittelu vahvistavat lasten vuorovaikutustaitoja. Tutustuminen lähiyhteisön tapoihin sekä uskontoihin ja muihin katsomuksiin tukee lasten kulttuurisen osaamisen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista. Erilaiset tavat toimia ja nähdä asioita tulevat eläviksi arjessa. Myös meidän arkemme arvoinemme tulee uussuomalaisille tutummiksi ja pohdinnan alaiseksi

Esiopetuksen tehtävä on

  • lähestyä yhteisömme aihetta historiallisesta ja yhteiskunnallisesta sekä etiikan ja katsomusten näkökulmista
  • vahvistaa lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön ja yhteiskunnan monimuotoisuutta sekä toimia siinä (osallisuus)
  • tutustua opettajan tai ulkopuolisen toimijan johdolla lähiyhteisön tapoihin, uskontoihin ja muihin katsomuksiin sekä tarttua lasten arjen ja käytännön tilanteiden nostamiin eettisiin aiheisiin
  • opetuksellisesti toimia yhteistyössä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kuullen

Tutustuminen lähiyhteisön tapoihin (eri seurakunnat ja muut yhteisöt) sekä uskontoihin ja muihin katsomuksiin tukee lasten kulttuurisen osaamisen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista.

Opetuksessa toimitaan yhteistyössä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kuullen. Näiden näkemysten pohjalta esiopetusyksikössä linjataan katsomuksellisen kasvatuksen suunnittelu ja toteutus. Linjausten tulee olla yhdenveroisia eri katsomusten ja uskontojen kesken. Linjaukset koskettavat myös eri katsomusten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä