Yhteiskunnallinen näkökulma

Yhteiskunnallinen näkökulma


Lasten mielenkiinto yhteiskunnallisiin asioihin herätetään keskustelemalla heitä kiinnostavista lähiyhteisön ja yhteiskunnan ajankohtaisista asioista. Esiopetuksessa tartutaan lasten nostamiin ajankohtaisiin yhteiskunnassa esiintyviin tapahtumiin ja käsitellään niiden nostattamia tunteita sekä tuetaan turvallisuuden kokemusta ja tulevaisuuden uskoa. Lasten kanssa tutustutaan mediaan ja kokeillaan median tuottamista leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. Median tuottaminen voi olla
  • lehden tekeminen,
  • valokuviin pohjautuva tuotos,
  • elokuvatarinan suunnittelu, kuvaaminen ja esitys,
  • äänimaisemien tekeminen,
  • animaation (piirrostarina) työstäminen.

Median tuottaminen on yksi lasten osallisuuden muoto ja siinä tulee hyödyntää myös digitaalisia välineitä. Oppimiskokonaisuus linkittyy tässä kohdin mm. Ilmaisun monet muodot - ja Kielen rikas maailma oppimiskokonaisuuksiin.

Mediatarjonnan sisältöä ja todenmukaisuutta pohditaan yhdessä lasten kanssa. Media on läsnä lasten arjessa, heidän puheissa, tavaroissa, vaatteissa ja leikeissä. Mediakasvatuksen kautta tuetaan lasten mediataitoja ja -kriittisyyttä. Toden ja tarun erottaminen on muun muassa yksi tukemista tarvitseva taito alle kouluikäisellä lapsella. Kasvan ja kehityn - oppimiskokonaisuudessa harjoitellaan turvallista digiteknologisen ympäristön käyttöä. Tässä kohdin tärkeä asia on luottamuksellinen yhteistyö vanhempien kanssa. Kansallisten asiantuntijatahojen sivustoilta (Väestöliitto, saa ajanmukaista tietoa mediakasvatukseen liittyen.

Opetuksessa tutustutaan lasten oikeuksiin hyödyntäen YK:n yleissopimusta lapsen oikeuksista. Lasten kanssa laaditaan ja kehitetään esiopetusryhmän sääntöjä sekä tarjotaan mahdollisuus harjoittaa vastuun ottamista turvallisesti. Samalla autetaan lapsia ymmärtämään, että yhteisön säännöt ovat ihmisten luomia sopimuksia. Lähiympäristöä hyödynnetään niin, että lapsilla on mahdollisuus aitoon osallistumis- ja vaikuttamiskokemukseen (kokoukset ja palaverit). Osallisuutta ja osallistumista on avattu opetussuunnitelman luvun 2 alaluvussa 2.6.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä