4. Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet

Toteuttamisen periaatteet

Esiopetuksen toteuttamisessa otetaan huomioon aiemmissa luvuissa kuvatut esiopetuksen yleiset tavoitteet sekä toimintakulttuurille asetetut tavoitteet.


Toteuttamisen periaatteet luvussa paikalliset ratkaisut kuvataan oppimiskokonaisuuksien osalta luvussa 4.3.

Muuten paikallinen käytäntö avataan luvussa 4.5, jossa kuvataan esiopetuksen yhteiset ja yleiset tavoitteet, esiopetuksen työtavat, oppimista ja opetusta tukeva arviointi sekä kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityiskysymykset.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä