Yleiset tavoitteet

Keiteleen sivistyslautakunta 30.10.2015 § 77

Nilakan yhtenäiskoulu on inklusiivinen lähikoulu kaikille Keiteleen kunnassa asuville esi- ja perusopetusikäisille lapsille.

Tämän opetussuunnitelman tavoitteena on varmistaa että inkluusio onnistuu myös eri kieli-ja kulttuuriryhmistä tuleville lapsille.

Nilakan yhtenäiskoulussa noudatetaan valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita, joita tarkennetaan tällä opetussuunnitelmalla.


Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan suomen kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten. Valmistavassa opetuksessa oppilaalle annetaan opetusta perusopetuksen oppiaineissa ja mahdollisuuksien mukaan oppilaan omassa äidinkielessä oppilaan omassa opintosuunnitelmassa tarkemmin määritellyllä tavalla. Eri oppiaineiden opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, joten valmistavan opetuksen opettajan ja perusopetuksen opettajien yhteistyö on tärkeää.

Lisätietoja asiasta saa
Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet:
http://www.oph.fi/download/48802_valmistavaops_2009.pdf
Perusopetukseen valmistava opetus 2012/Oph:
http://www.oph.fi/download/145302_Perusopetukseen_valmistava_opetus_2012.pdfLiitteet:

Esite palveluista maahanmuuttaja perheille 2019 Iisalmi

Kommentit

14. tammikuuta 2016 klo 11.00

Valmistavassa opetuksessa esiopetusikäisillä on sama tuntimäärä (900) kuin perusopetusikäisillä ja myös valtionosuus on saman suuruinen.


Väliaikaisesta rahoituslain muutoksesta johtuen valtionosuutta saadaan myös niistä esi- ja peruskouluikäisistä, jotka ovat tulleet valmistavaan opetukseen laskentapäivän 20.9.2015 jälkeen. Valtionosuus maksetaan tällöin täysimääräisenä jos oppilas on ollut valmistavassa opetuksessa vähintään kahdeksan kuukautta ja puolet siitä, jos oppilas on ollut valmistavassa opetuksessa vähintään neljä kuukautta

Rahoituslain muutosta koskeva hallituksen esitys:
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2015/20150120


Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä