4. Oppilaan oma opintoohjelma

Oppimissuunnitelma

Keitele:

Perusopetuksen valmistavaa opetusta varten ei ole olemassa valtakunnallista tuntijakoa tai oppimäärää, joten oppilaalle tehdään oppimisuunnitelma (Katso OPS 2016 luku 7. 3.2) yhdessä oppilaan huoltajien kanssa. Oppimissuunnitelma sisältää myös perusopetukseen valmistavan opetussuunnitelman perusteissa vaaditut tiedot.

oppilaan lähtötaso, kuten koulunkäyntihistoria, kielitaito ja oppilaan vahvuudet • oppilaan henkilökohtaiset oppimistavoitteet, joita tarkistetaan säännöllisin väliajoin • opiskeltavat oppiaineet, niiden tuntimäärät sekä opetuksen sisältö • oppilaan opinnot valmistavan opetuksen opetusryhmässä ja integrointi perusopetukseen • ohjauksen järjestäminen ja mahdollisesti tarvittavat tukitoimet.
Oppimisuunnitelmassa kiinnitetään erityisesti huomiota
  • Oppilaan koulupolun historiaan
  • Ainekohtaisiin tavoitteisiin
  • Oppilaan oman uskonnon ja eettisyyden vaikutukset käytettäviin opetusmenetelmiin
Oppimissuunnitelma voi olla osa kotouttamislain mukaista oppilaan kotoutussuunnitelmaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä