Arviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmassa mainitaan, että päättöarviointi tehdään aina silloin, kun opiskelija on käynyt/opiskellut kaikki omassa suunnitelmassaan olevat pakolliset ja valinnaiset kurssit. Päättöarvosana muodostetaan tällöin opiskelija suoriutumisen, opetuksen tavoitteiden, arvioinnin kohteiden sekä päättöarvioinnin kriteerien pohjalta. 

Jos opiskelija on opintojen aikana vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen tai vieraiden kielten oppimääriä, arvioidaan päättöarvioinnissa viimeiseksi opiskeltu oppimäärä. Samoin tehdään, jos opiskelija on vaihtanut katsomusaineesta tai sen oppimäärästä toiseen.

Oppiaineen pakollisista ja valinnaisista kursseista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

Suoritettuja pakollisia ja valinnaisia kursseja yhteensä

joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään

1–2 kurssia

0

3–5 kurssia

1

6–8 kurssia

2

9 tai enemmän

3


Oppiaineen oppimäärän arvioinnissa ja päättöarvosanan määräytymisessä näitä periaatteita noudatetaan myös silloin, vaikka opiskelija aikoisi suorittaa ainoastaan yhden tai useamman oppiaineen oppimäärän tai korottaa sen tai niiden arvosanoja.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 (s. 53.)

Itsearviointitaitojen kehittäminen

Itsearviointitaitojen kehittämisen materiaali tukee opiskelijan itsetuntemuksen ja itsearviointitaitojen kehittymistä sekä ohjaa opiskelijaa ottamaan vastuuta omista opinnoistaan.

Materiaali on kehitetty lapsi- ja perhetyön ja viittomakielisen ohjauksen perustutkintoihin edistämään opiskelijoiden opintojen etenemistä. Materiaali ei ole sidottu lapsi- ja perhetyön ja viittomakielisen ohjauksen tutkintoihin, vaan sopii käytettäväksi missä opinnoissa tahansa.

Itsearviointitaitoja tarkastellaan koko opiskeluajan kolmesta teemasta: minä itse, minä ryhmässä ja minä ammattilaisena.

Materiaali on jaettu kolmeen vuosiosioon:

1. Ensimmäinen vuosi: Ensin pitää tutustua itseensä
  • Matka itseen lähtee liikkeelle siitä, että käydään läpi omaa elämänhistoriaa ja kokemuksia – miten olen tullut tällaiseksi? 
2. Toinen vuosi: Kasvua ja kehittymistä oppijana eteenpäin
  • Toisena vuonna painottuvat itsensä kehittäminen ja ryhmässä toimimisen taidot. Opetuksessa sekä opettajan ja opiskelijan henkilökohtaisissa keskusteluissa tarkastellaan, miten olen kasvanut ihmisenä viimeisen vuoden aikana, onko jokin muuttunut ja miksi. Erityisesti painotetaan palautteen vastaanottamisen taitoa sekä sitä, millaisilla keinoilla käsittelen negatiivisia tunteita ja korjaavaa arviointia. Ensimmäisenä vuotena aloitettuja prosesseja jatketaan elämänhallintataitoja kehittäen ja voimavaroja kasvattaen.
3. Kolmas vuosi: Kohti työelämää
  • Kolmannen vuoden painotus on vahvasti ammatti-identiteetin teemojen ympärillä. Pohditaan, millaisia odotuksia minulla on tulevaisuuteen, miten kehitän itseäni tästä eteenpäin ja millainen itsetuntemus ja näkemys ammatillisesta pohjasta itselläni on nyt. 
  • Lisäksi irrottaudutaan ryhmästä, luovutaan opiskelijayhteisöstä ja itsenäistytään.

Materiaaliin kannattaa tutustua, sillä sivuille on laitettu paljon tehtäviä ja neuvoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä