Maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia kansanopistoissa

Maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia kansanopistoissa

Suomessa tällä hetkellä yli puolet kansanopistoista tarjoavat koulutusta oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille. Koulutustarjontaa on muutenkin pyritty pitämään laajana. Kansanopistojen maahanmuuttajakoulutusten tarjonta on monipuolista, sillä kansanopistot järjestävät:

1. lukutaito-opetusta,
2. kotoutumiskoulutuksen erilaisia tasoja,
3. aikuisten perusopetusta ja
4. ammatillisiin tai lukio opintoihin valmentavia koulutuksia.

Opistoilla on tarjolla erityisesti maahanmuuttajille suunnattua ammatillista koulutusta, jossa opetuksessa huomioidaan suomen kielen vahvistamisen tarve. Lisäksi maahanmuuttajat voivat osallistua kaikkiin yleisesti tarjolla oleviin vapaan sivistystyön koulutuksiin oman kiinnostuksen, elämäntilanteen ja oppimistarpeen mukaan kielitaidon kartuttua. Koulutuksissa ei painoteta vain kielten opiskelua, vaan myös vuorovaikutukseen perustuvia menetelmiä ja dialogia. Yhteistyötä tehdään monen toimijan kanssa ja tutustumiskäynnit eri oppilaitoksissa ja yrityksissä tukevat maahanmuuttajien tulevaisuuden suunnittelua. Moneen koulutukseen kuuluu työharjoittelujakso.

Olemme listanneet kaikki maahanmuuttajille tarjottavat kansanopistokoulutukset näille sivuille. Sivuilta näkee aina reunasta, mitkä kansanopistot järjestävät kyseisiä koulutuksia. Olemme myös listanneet erilaisia opetusmateriaaleja, joita voi käyttää avuksi maahanmuuttajakoulutuksessa. Materiaalipankki löytyy täältä


Tiedot kaikista kansanopistoista ja niiden toiminnasta löydät Suomen Kansanopistoyhdistyksen -sivuilta.

Maahanmuuttajille suunnattujen koulutusten kokonaistarjonta kansanopistoissa.

Koulutus

Maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia on eri opistoissa nimetty hyvin monella eri tavalla. Kansanopistojen maahanmuuttajakoulutusten kokonaistarjonnan esittelyä varten koulutukset on ryhmitelty alla oleviin ryhmiin:

 1. Omaehtoiset kotoutumiskoulutukset, joita toteutetaan vapaana sivistystyönä
  • Lukutaitokoulutus
  • Suomen/ruotsin kieli ja kulttuuri (alkuvaihe, keskivaihe ja jatkovaihe)
  • Kuurojen kotoutumiskoulutus
 2. Aikuisten perusopetus (AIPE)
  • Alkuvaiheen opetus (sis. lukutaitovaiheen)
  • Päättövaiheen opetus
 3. Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA)
 4. Muut maahanmuuttajakoulutukset
  • Kristittynä Suomessa -linja maahanmuuttajille
  • Yleisen kielitutkintoon valmentavat kurssit
  • Työelämäosaamista painottavat koulutukset
  • Korkeakouluun valmentavat opinnot
  • Suomen/ruotsin kielen kesäkurssit
  • Hybridikurssit (suomenkieltä lähi- ja verkko-opetuksena)
Alla olevasta kuviosta voi seurata maahanmuuttajan koulutuspolkua kansanopistossa.

Mitä maahanmuuttajakoulutuksilta odotetaan?

 • OECD:n 5.9.2018 julkaisemassa raportissa Suomen kotoutumiskoulutuksesta todetaan, että tavoiteltu kielitaidon kehittyminen on maahanmuuttaja-koulutuksissa jäänyt liian usein saavuttamatta. Kielitaito ei riitä kotoutumiskoulutusten jälkeen työelämävalmennuksen edellyttämälle B1-tasolle. Heikko suomen kielen taito vaikeuttaa etenemistä työelämään tai ammatillisiin opintoihin tai lukiokoulutuksiin. Raportissa kiinnitettiin huomiota etenkin maahanmuuttajanaisten heikkoon suomen kielen taitoon ja vähäiseen työllistymiseen.

 • OECD:n raportti nostaa esille maahanmuuttajakoulutuksen kehittämistarpeita, joihin kansanopistot ovat osaksi jo vastanneet. Kansanopistot ottivat Nuorten alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijoiden koulutuksen haltuunsa muutamassa viikossa (Nutukka-koulutusta 20 opistossa vuosina 2015- 2016)à varhainen koulutuksen aloittaminen edistää kotoutumista. Vuoden 2018 alusta aloitettiin myös vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus, kun opetussuunnitelmasuositus julkaistiin joulukuussa 2017. Vapaan sivistystyön lukutaito-opetus soveltuu erityisesti henkilöille, jotka hyötyvät opetuksen toiminnallisuudesta ja tarvitsevat erityisesti suomen kielen osaamista arkiseen toimintaan.

  Maahanmuuttajakoulutuksilta nykyään odotetaan:

  • Henkilökohtaistettavuutta
  • Joustavuutta
  • Kohdennettavuutta
  • Nopeutta
 • Voiko hidas eteneminen olla nopeaa etenemistä nopeampaa?
  • Sopivasti etenevä koulutus kunkin maahanmuuttajan edellytysten mukaan takaa parhaan mahdollisen tuloksen.
Lisää OECD:n raportista Suomen kotoutumiskoulutuksesta täällä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä