Järjestämismalli

Aikuisille suunnatua perusopetusta ja perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestävät oppilaitokset

"Aikuisille suunnatusta perusopetuksesta (oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus) säädetään perusopetuslain 628/1998 46 §:ssä, perusopetusasetuksen 852/1998 8 §:ssä sekä valtioneuvoston asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 422/2012 5 ja 7 §:ssä. Aikuisten perusopetuksen uudet säädökset tulevat voimaan 1.1.2018.

Kunta päättää perusopetuksen järjestämisestä muille kuin oppivelvollisille. Aikuisten perusopetusta voi järjestää myös perusopetuslain 7 §:n mukaan rekisteröity yhteisö tai säätiö. Luvan siihen voi myöntää valtioneuvosto ja luvan myöntämisen edellytyksenä on, että opetuksen järjestäminen perustuu erityiseen koulutus- ja sivistystarpeeseen ja koulutuksen järjestäjä ja kunta ovat sopineet asiasta. Kansanopistossa oppivelvollisuusiän ylittäneille annettavan opetuksen järjestämiseen ei edellytetä kuntasopimusta. Järjestämislupa voidaan myöntää alueellisen tai valtakunnallisen koulutus- ja sivistystarpeen perusteella. Kunnat järjestävät aikuisten perusopetusta aikuislukioissa, kansalaisopistoissa, kansanopistoissa, ammatillisen aikuiskoulutuksen tai oppivelvollisuuskoulun yhteydessä." (s. 10.)

Heidi Vesa ja Erja Vihervaara (2017). Aikuisille suunnatun perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen nykytila – Selvitys lukuvuodesta 2016-2017. Helsinki: Opetushallitus.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä