Lukutaitokoulutus kansanopistoissa

Lukutaitokoulutus

Kansanopistot toteuttavat vapaana sivistystyönä luku- ja kirjoitustaidon opetusta, jota toteutetaan Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen 2017 (OPH 2018) mukaan. 

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla ei ole aikaisempaa koulutaustaa tai se on hyvin vähäinen ja jotka aloittavat kirjallisten taitojen opiskelun aikuisiällä. Koulutus soveltuu myös henkilöille, joilla on lukutaito ei-aakkosellisella kirjoitusjärjestelmällä tai ei-latinalaisella kirjaimistolla ja jotka tarvitsevat tukea kokonaisvaltaiseen kotoutumiseen sekä luku- ja kirjoitustaidon kehittymiseen latinalaisella kirjaimistolla.

Tavoite?

Lukutaitokoulutuksen tavoitteena on varhaisen ja kokonaisvaltaisen kotoutumisen tukeminen. Koulutuksen tarkoituksena on luku- ja kirjoitustaidon kehittymisen ohella tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja arkielämään. Koulutuksessa painotetaan toiminnallisia menetelmiä ja tuetaan opiskelijoiden aktiivista osallistumista opiston ja ympäröivän yhteiskunnan toimintaan. Koulutus soveltuu erityisesti henkilöille, jotka hyötyvät opiskelun kytkemisestä käytännön toimintaan ja tarvitsevat lukutaitoa arjen asioiden hoidossa. 

Koulutuksen sisältö

Lukutaito-opetusta toteutetaan kansanopistoissa pääsääntösesti lukuvuoden mittaisena, kokoaikaisena koulutuksena. Kaikkien opiskelijoiden kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Koulutuksessa edistetään monilukutaidon kehittymistä edeten vähitellen puhutusta kielestä kirjoitettuun kieleen, harjoitellen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti vuorovaikutustilanteissa toimimista, tekstien lukemista ja tulkitsemista, tekstien kirjoittamista ja tuottamista sekä numeeristen taitojen vahvistumista. Mikäli opiskelja edistyy nopeasti, on hänellä mahdollisuus siirtyä kesken lukuvuoden opiston muihin maahanmuuttajakoulutuksiin.

Koulun maksut?

Koulutus on maksuton maahanmuuttajalle, jolla on kotoutumisaikaa jäljellä ja jolle kyseinen koulutus on todettu TE-toimiston tai kunnan kanssa tehdyssä kototutumissuunnitelmassa tarkoituksenmukaiseksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä