Todistukset

Perusopetuksen koko oppimäärän suoritus

Kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti kaikkien henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa kuuluneiden oppiaineiden oppimäärän, on hän suorittanut koko aikuisten perusopetuksen oppimäärän. Aikuisten perusopetus sisältää vähintään 46 päättövaiheen kurssia ja rangaistuslaitoksessa se voi olla vähintään 30 kurssia. Opiskeluihin kuuluu myös valinnaisia kursseja, ja ne ovat joko tuntijaon mukaisten oppiaineiden kursseja tai muita perusopetukseen soveltuvien aineiden ja aihealuiden kursseja. Opinnoissa opiskelijan tulee opiskella vähintään yhtä kieltä A-kielen oppimäärän mukaisesti. Kielistä tulee suorittaa yhteensä vähintään 20 kurssia, ja näistä nvähintään neljä kurssia tulee olla äidinkieltä ja kirjallisuutta.

Opiskelijan suorittamia aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen kursseja ei oteta huomioon laskettaessa perusopetuksen oppimäärän vähimmäiskurssimäärää (46 kurssia, rangaistuslaitoksessa 30 kurssia). Ainoastaan terveystieto voidaan hyväksilukea, mikäli opiskelija on suorittanut terveystiedon kurssin jo alkuvaiheessa.

Aikuisten perusopetuksen päättöarvioinnissa numeroin arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi ja terveystieto.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 (s. 53-54.)

Todistuksiin merkitään:

  • Todistuksen nimi
  • Opetuksen järjestäjän ja koulun nimi
  • Järjestämislupa
  • Opiskelijan nimi ja syntymäaika, päättötodistukseen myös henkilötunnus
  • Todistuksen antamispäivä
  • Rehtorin allekirjoitus
  • Opiskelijam opiskelusuunnitelmaan sisältyneet päättövaiheen opinnot eri oppiaineissa, niiden kurssimäärä sekä annetut arvosanat
  • Arvosana-asteikko
  • Maininta siitä, että todistus on Opetushallituksen määräyksen OPH-1280-2017 mukainen
Todistukseen voidaan liittää muu todistus opiskelijan erityisestä osaamisesta. Päättötodistusta lukuun ottamatta todistuksissa voidaan numeroarvosanaa täydentää sanallisella arviolla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä