Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu kaikille niille, jotka suorittavat perusopetusta oppivelvollisuusiän jo päätyttyä. Perusopetuksen (peruskoulun) oppimäärän tai sen osan voi suorittaa joko aikuislukiossa tai sellaisessa kansanopistossa, jolla on lupa tarjota aikuisten perusopetusta.

Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Tarvittaessa alkuvaihe sisältää myös lukutaitovaiheen (tai osan siitä), mikäli opiskelijalla ei ole ollenkaan luku- ja kirjoitustaitoa tai taito on puutteellinen. Aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän kokonaisuudessaan, tai perusopetuksen yksittäisen vaiheen tai yksittäisiä kursseja. Opiskelijalla on myös mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. Aikuisten perusopetuksen opetusta ohjaa opetushallituksen Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017, jonka pohjalta kukin kansanopisto laatii paikallisen opetussuunnitelmansa.

Aikuisten perusopetuksen -sivustolle on kerätty aineisto pohjautuu koulutushankkeeseen "Hyvä alku aikuisten perusopetukseen - yhteisöllisyyttä ja kumppanuutta 2017-2018". Suurin osa tuotoksista on luennoilla ja tehtävistä esille nousseita asioita. Koulutuksen järjesti Suomen Kansanopistoyhdistys. Koulutushankkeen rahoitti Opetushallitus. Koulutuksen tavoitteena oli perehtyä uuteen aikuisten perusopetuksen rakenteeseen ja siinä suunniteltiin erityisesti kansanopistoille soveltuvia pedagogisia toimintatapoja ja -malleja aikuisten perusopetuksen järjestämiseen. 

Aikuisten perusopetus Opetushallituksen mukaan

Aikuisten perusopetuskoulutuksen sisältö ja kesto

Alkuvaiheen opetuksen pakollisten kurssien määrä on 34 ja valinnaisia tulee olla tarjolla vähintään 10. Yhteensä opiskelija valitsee vähintään 38 kurssia, mikäli hän suorittaa alkuvaiheen opinnot kokonaisuudessaan. Jos opisto tarjoaa alkuvaiheeseen sisältyvää lukutaitovaiheen opetusta, on siihen kuuluvien pakollisten kurssien määrä 23 ja valinnaisia tulee tarjota vähintään 6 kurssia. Yhteensä opiskelija valitsee vähintään 27 kurssia. Opiskelijan suorittama kurssimäärä määräytyy kuitenkin hänen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan ja esimerkiksi nopeasti edennyt lukutaito-opetuksessa opiskellut henkilö voi siirtyä alkuvaiheen opintoihin kesken lukutaitovaiheen opetusta. Pääosin kansanopistojen maahanmuuttajakoulutukset on rakennettu lukuvuoden mittaisiksi, mutta henkilökohtaistetut opiskelusuunnitelmat mahdollistavat siirtymiä koulutuksesta toiseen kesken lukuvuoden.

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen oppimäärä on vähintään 46 kurssia. Päättövaihe muodostuu 39 pakollisesta kurssista ja opiston tarjoamasta vähintään 10 valinnaisesta kurssista, joista opiskelija valitsee vähintään 7 kurssia.

Aikuisten perusopetuksen kesto on opiskelijan lähtötason mukaan 1,5 - 5 vuotta. Koulutukseen hakeutumisen vaiheessa opiskelija osallistuu alkukartoitukseen, jonka perusteella hän ohjautuu suorittamaan joko alkuvaiheen tai päättövaiheen opintoja.

Mikäli opiskelija suorittaa aikuisten perusopetuksen oppimäärän kokonaisuudessaan (lukutaito-, alku- ja päättövaiheen) on koulutuksen kesto enintään neljä vuotta. Päätoimisesti suoritettuna opinnot tuetaan kuitenkin enintään viisi vuotta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä