Metsä!

Puiden salattu maailma

YMPÄRISTÖOPPIA, ÄIDINKIELEN TAITOJA JA MEDIATAITOJA

1.SANASTOA LISÄÄ
Keksi työparisi kanssa tekstivihkoosi 20  kasveja kuvaavaa adjektiivia.
Kirjoittakaa 5 parasta eli kuvailevinta keltaisille lapuille HYVÄLLÄ käsialalla. Musta tussi. Kiinnittäkää laput seinälle.

2.PUUN TARINA
1.KUUNTELE TARINAT TYÖPARISI KANSSA.
PIHLAJA
https://areena.yle.fi/1-4523253

KOIVU
https://areena.yle.fi/1-4518132

2.TEHKÄÄ YHDESSÄ MONISTEEN TEHTÄVÄT. KUUNNELKAA TARVITTAESSA UUDELLEEN.

3.METSÄNHOITO, PUUSTA TUOTTEEKSI
TORSTAI
Yhteistoiminnallinen oppiminen, PALAPELI-työskentely, KÄSITEKARTAN TEKO
Asiantuntijaryhmien työskentely ja opetus omalle ryhmälle
1.JOKAINEN TEISTÄ OPETTAA ASIAN OMALLE PÖYTÄRYHMÄLLEEN, SINULLA ON VASTUU RYHMÄSI OPPIMISESTA! 

 2.KIRJATKAA ENSIN, MITÄ ASIOITA OTSIKOSTANNE TULEE MIELEEN? Mistä asioista tekstissä kerrotaan otsikon perusteella? 

 3.JOKAINEN LUKEE tekstin ensin YKSIN. 

 4.JOKAINEN TEKEE SAMAN KÄSITEKARTAN AIHEESTA ympäristö-VIHKOONSA.  SEN AVULLA KERROT ASIAT MUILLE. 

TEHKÄÄ KÄSITEKARTTA YHDESSÄ. 

ASINATUNIJARYHMIEN AIHEET 
1.TALOUSMETSÄN HOITO s.30-31 
2.PUUN MATKA METSÄSTÄ HUONEKALUKSI s.32-33
3.KOIVUSTA VANERIA JA KUUSESTA PAPERIA s.34-35 
4.ERI PUIDEN KÄYTTÖTARKOITUKSET s.36-37 
5.ERI PUIDEN KÄYTTÖTARKOITUKSET s. 38-39 


4.MINÄ JA MUN PUU
1.KATSO VIDEOT YKSIN.
https://areena.yle.fi/1-50006710
https://areena.yle.fi/1-50006852
https://areena.yle.fi/1-50006949

2.LUE ARTIKKELI.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/09/05/mina-ja-mun-puu-puut-ovat-kuin-ihania-ystavia-lue-suomen-tarkeimpien-puiden

3.MIKÄ ON SINULLE TÄRKEÄ PUU TAI MIKÄ VOISI OLLA SELLAINEN? Valitse puu kodin läheltä tai koulun/kaukalon metsästä. 
Ota puustasi useampi erilainen kuva. Ota lähikuvia sekä yleiskuva. Ota myös kuva sammakkoperspektiivistä eli alhaalta runkoa pitkin. Tallenna kuvat.

2.Kirjoita puusi tarina. Käytä ao. kysymyksiä apunasi tai tee ihan oma persoonallinen tarinasi. Tarina ei tässä tapauksessa ole juonellinen, vaan se on enemmän kuvaus.
Millainen luonne sillä on? Kerro sen hyvistä puolista, vahvuuksista? Onko sillä ollut jotain vaikeuksia, millaisia? Mitä kaikkea se pn mahtanut nähdä elämänsä aikana? Miten pitkä elämä sillä on ollut? Mitkä eläimet ovat viipyneet sen suojissa? Mitä se sinulle merkitsee? Miksi se on sinulle tärkeä? Mitä puusi ajattelee aamuisin, entä iltaisin? Miten se suhtautuu eri vuodenaikoihin?

5.SUOMEN SISUKKAIN PUU. METSÄVIDEO

KOTITEHTÄVÄ VIIKON AIKANA. TEE MAANANTAIKSI 17.9.
KATSO VIDEO JA VASTAA KYSYMYKSIIN (moniste)
https://areena.yle.fi/1-4347271

6.SUOMEN VIISAIN PUU. METSÄVIDEO YLE AREENASSA.
TEE MAANANTAIKSI 1.10.
https://areena.yle.fi/1-4347267

_______________________________________________________________________________


METSÄTUTKIMUS
Kananmunakennot mukaan
Näytteet kustakin metsätyypistä
Varvut
Sammalet
Sammaltutkimus, millaisessa metsässä? Veden määrä

1.METSÄ=EKOSYSTEEMI
METSÄN HYÖNTEISET, NISÄKKÄÄT, LINNUT 
ELINYMPÄRISTÖ JA ELÄIN. Mitä tietoja haetaan?
Käsitekartasta tekstiksi. YHTEINEN TYÖSKENTELY

2.Valitse itseäsi kiinnostava metsän hyönteinen, nisäkäs tai lintu.
Tee siitä käsitekartta Ympäristövihkoosi.
Tee tiedonhaku vähintään 2 lähteestä.
Kirjoita käsitekartan avulla tietoteksti.
Metsätehtävät

METSÄN MÄÄRITELMÄ. LUE.

Metsä: metsän kasvillisuus koostuu puista ja muista kasveista. Metsän koko on vähintään puoli hehtaaria eli esim. 50 x 100 metriä. Puuston latvojen tulee peittää vähintään 10% alueen pinta-alasta. Metsässä kasvaa yli 5-metrisiä puita.

(metsän määritelmä/FAO = Yhdistyneiden kansakuntien eli YKn elintarvike- ja maatalousjärjestö)

TEHTÄVÄ 1.MENNÄÄN METSÄÄN! MILLAINEN METSÄ?

TUTKITAAN YHDESSÄ TYÖPARIN KANSSA LÄHIMETSÄÄ. KUVATKAA ja EDITOIKAA SELOSTUKSEN KANSSA, MILLAISTA METSÄÄ TÄMÄ METSÄ ON. Videon maksimipituus 3 min.

Kiinnittäkää huomiota ao. asioihin ja kertokaa niistä.

1.Kasvaako metsässä yli 5-metrisiä puita?

Kuinka paljon niitä on kokonaismäärästä? (prosentteina tai osina, arvioikaa)

Miten voi arvioida kaverin kanssa puiden pituutta oman pituuden avulla?

Kokeilkaa.

2.Mitä puita on eniten?

Millaista on maasto? Kuvailkaa.

Mikä metsätyyppi on kyseessä?

3.Kuvatkaa metsän eri kerroksia.

Selostakaa, mitä kasveja missäkin kerroksessa kasvaa?

 

TEHTÄVÄ 2. METSÄKOE 1. LEHTIEN VÄRI.
Miksi ja miten lehtipuiden lehtien väri muuttuu syksyllä?
Katso ao. video.TEHTÄVÄ 3. METSÄKOE 2.


TEHTÄVÄ 4. SUUNNITTELE METSÄTEMPAUS LUONNON HYVÄKSI! 
Mikä metsäluontoon liittyvä teema sinua ja työpariasi kiinnostaa? Valitkaa teema sen mukaan.
Tavoitteena on tietoisuuden lisääntyminen valitsemastanne aiheesta sekä metsäluonnon suojelu tai ihmisen toiminta metsässä.

Ao. linkistä voitte tutkia tempausideoita (ovat koko maapallon luontoa käsittäviä, soveltakaa ideoita). Voitte myös keksiä aiheen itse. 
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/Oma-luontotempaus-2988.a

Suunnitelma alkaa näistä asioista:
Minkä asian hyväksi tempaus järjestetään? 
Miksi asia on tärkeä?
Kenelle tempaus on tarkoitettu erityisesti?
Missä tempaus tai tapahtuma järjestettäisiin?
Miten tempaukseen voi osallistua?
Millainen tempaus tai tapahtuma on? Millainen ohjelma? Tehkää tarkka suunnitelma.
Miten ja missä tempauksesta tiedotetaan?
Valitkaa, teettekö suunnitelman digitaalisesti vai paperille.

Tehkää tempaukselle innostava mainosjuliste (kuvataide ja äidinkieli). Ohjeet kuvistunnilla.

SEKÄ VIIKKOTEHTÄVÄNÄ

TEE DIGIKASVIO 15.9. mennessä. Ota paperinen kasvion teko-ohje luokasta.
Alla linkki Luntoportin sivulle avuksi kasvien tunnistukseen:
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/tunnistaminen/

AVUKSI KASVIEN TUNNISTAMISEEN. KURKKAA!
http://luma.utu.fi/wp-content/uploads/2017/06/Kasvion-ohje.docx