Investing in Career Guidance

Investing in Career Guidance

Meneillään olevat kansalliset ohjauksen kehittämishankkeet Suomessa ja niihin kohdennetut resurssit ovat kansainvälisessä vertailussa merkittäviä. Myös monet muut maat ovat havainneet tarpeen monialaisen yhteistyön tehostamiseksi. Kansainväliset organisaatiot (Euroopan komissio, Ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Cedefop, Euroopan Koulutussäätiö ETF, OECD, ILO ja Unesco) julkaisivat kesällä 2021 päivitetyn julkilausuman ”Investing in Career Guidance” ohjauksen merkityksestä yksilöille sekä koulutuksen, työmarkkinoiden ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämiselle.


Julkilausumassa kootaan yhteen tekijöitä, jotka ovat lisänneet ohjauksen kysyntää eri maissa. Esimerkiksi OECD:n mukaan nuorten epävarmuus omista uratavoitteistaan vuonna 2018 on lisääntynyt jäsenmaissa 81% verrattuna vuoteen 2000. Toisaalta julkaisussa esitetään kansainvälisen yhteistyöhön ja olemassa olevaan tutkimustietoon perustuvia näyttöjä ohjauksen lisäarvosta yksilöille, koulutusjärjestelmälle, työnantajille sekä päättäjille. Esimerkiksi positiiviset kokemukset työhön tutustumisen aikana vahvistavat myöhemmin sitoutumista työelämään. Osallistuminen ohjaukseen opiskelujen aikana on yhteydessä myönteisiin asenteeseen opiskelua kohtaan. Henkilökohtaisilla kehittymissuunnitelmilla voidaan edistää osallisuutta ja työllistyvyyttä. Teknologiaa hyödyntämällä voidaan tuoda yhteen eri toimintoja ja tehostaa ohjauksen saatavuutta haja-asutusalueilla. Julkaisuun on poimittu esimerkkejä kansallisista toimiviksi havaituista ratkaisuista sekä vaihtoehtoja ja kehittämisehdotuksia elinikäisen ohjauksen tehostamiseksi.

Julkaisuun on koottu esimerkkejä kansainvälisestä yhteistyöstä sekä yhteistyön tuloksena julkaistuista tukimateriaaleista päättäjille ja ohjauspalvelujen tuottajille. Julkilausuman mukaan monet maat ovat lisänneet resursseja ohjaukseen. Tämän yhteisen julkaisun avulla nämä kuusi kansainvälistä organisaatiota haluvat rohkaista kaikkia jäsenmaitaan vastaaviin ratkaisuihin ohjauspalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden takaamiseksi kansalaisille julkisina maksuttomina palveluina.

 

Kirjoittajat:
Raimo Vuorinen, Projektipäällikkö, Koulutuksen tutkimuslaitos
raimo.vuorinen@jyu.fi

Jaana Kettunen, Varajohtaja, Koulutuksen tutkimuslaitos
jaana.h.kettunen@jyu.fi

Lisätietoja:
Julkilausuma on avoimesti saatavilla Euroopan koulutussäätiön sivuilta neljänä kieliversiona (englanti, ranska, venäjä, espanja) https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/investing-career-guidance


Edellinen| Seuraava | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 20, syyskuu 2021
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus20

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä