Kirjoitusohjeet

KIRJOITUSOHJEET AJANKOHTAISKATSAUSTA VARTEN

Ajankohtaiskatsauksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yh­teisesti asettama valtakunnallinen Elinikäisen ohjauksen yhteistyöfoorumi 2020 – 2023 (ELO-foorumi). ELO-foorumin työ perustuu elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategisille ta­voitteille: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162576

Ajankohtaiskatsaukset perustuvat ELO-yhteistyöryhmän vahvistamaan viestintäsuunnitelmaan. Vuonna 2023 ajankohtaiskatsaukset ilmestyvät

  • toukokuussa (aineisto 28.4.2023)
  • elokuussa (aineisto 25.8.2023)
  • lokakuussa (aineisto 6.10.2023) 
  • joulukuussa (aineisto 24.11.2023)

Toimituksesta vastaavat:

Jaana Kettunen, tutkimusprofessori ja varajohtaja, Koulutuksen tutkimuslaitos, jaana.h.kettunen@jyu.fi
Outi Ruusuvirta-Uuksulainen, projektipäällikkö, Koulutuksen tutkimuslaitos, outi.h.ruusuvirta@jyu.fi

Elinikäiseen ohjaukseen liittyvien artikkeleiden kirjoittaminen

  • Elinikäiseen ohjaukseen liittyvät artikkelit ovat tervetulleita; myös ideoita kirjoituksiksi otetaan mielellään vastaan.
  • Artikkelin pituus saa olla enintään yhden sivun (A4) mittainen mukaan lukien valokuvat ja logot.
  • Artikkelia kirjoittaessa on hyvä viitata lähde­aineistoihin, esim. linkit, www-sivut ja yhteys­tiedot lisätietojen antajasta koskien artikkelin asiasisältöä. Myös artikkelin tekstin kirjoittaja yhteystietoineen tulee ilmoittaa
  • Artikkeleita sekä niihin liittyviä logoja ja/tai valokuvia toivotaan lähetettävän säh­köpostilla (word-tiedostona) toimituksesta vastaaville outi.h.ruusuvirta@jyu.fi  ja jaana.h.kettunen@jyu.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä