Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 19, toukokuu 2021

TERVETULOA ELINIKÄISEN OHJAUKSEN AJANKOHTAISKATSAUKSEN PARIIN!

Tässä vuoden 2021 toisessa ajankohtaiskatsauksessa esitellään tiiviisti huhtikuun 9. päivän ELO-foorumin kokouksessa käsitelty ELO-strategian toimeenpanosuunnitelma vuosille 2021-23. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus kertovat, miten he omalta osaltaan ovat käynnistäneet strategiaan liittyviä hankkeita ja kohdentaneet rahoitusta ohjaajien täydennyskoulutukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat julkaisseet maaliskuussa katsauksen ruotsinkielisen koulutuksen tilanteesta Suomessa. Selvityksessä otettiin kantaa ohjauksen ja ohjausalan koulutuksen vahvistamisesta tulevina vuosina. Huhtikuussa julkaistiin VN TEAS-sarjassa digitalisoituvan Suomen työmarkkinatietoa koskeva selvitys, jossa tehtiin kehittämisehdotuksia työmarkkinatiedon käytön tehostamiseksi. Kohtaamo-hanke on puolestaan koonnut keväällä 2021 ohjaamojen työntekijöiltä kokemuksia monialaisesta ohjaustyöstä.

Hanke-esittelyssä ovat vuorossa AIKU-hanke Etelä-Savosta sekä jatkuvan oppimisen edistämistä tarkasteleva OsaajaKS-palveluketju Keski-Suomesta. Helsingin kaupungin edustajat esittelevät, miten kaupunki suunnittelee oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvän ohjauksen toteutusta käytännössä.

Seuraava ajankohtaiskatsaus ilmestyy syyskuussa 2021.

Antoisia lukuhetkiä!

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 18, helmikuu 2021

Blogimerkintä

TERVETULOA ELINIKÄISEN OHJAUKSEN AJANKOHTAISKATSAUKSEN PARIIN!

Vuoden 2021 ensimmäisessä ELO-ajankohtaiskatsauksessa painottuvat jo käynnistyneet tai vuoden aikana käynnistettävät uuteen elinikäisen ohjauksen strategiaan liittyvät toimenpiteet. Työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus esittelevät tiiviisti hankkeet, jotka liittyvät mm. jatkuvan oppimisen rakenneuudistukseen, oppivelvollisuuden laajenemiseen sekä työllisyyden ja osallisuuden lisäämiseen. Kohtaamo-hanke esittelee Ohjaamoja koskevat mahdolliset uudistukset. Kaikki toimijat ovat myös lisänneeet uudistuksia koskevaa tiedottamista järjestämällä webinaareja ja verkkokokouksia sekä suomeksi että ruotsiksi. Yhteisenä tavoitteena on dialogin tehostaminen alueiden ja eri toimijoiden kanssa.

Viime vuoden lopulla julkistettiin kansainvälisten organisaatioiden yhteinen selvitys COVID-19 -pandemian vaikutuksista ohjauksen järjestelyihin eri puolilla maailmaa. OECD julkaisi tammikuun lopussa aikuisten ohjausta koskevan selvityksen. Pohjoismaat ovat tiivistäneet yhteistyötään ohjausalan tutkimuksessa ja perustaneet uuden tieteellisen julkaisun. Kotimainen tuore tutkimusartikkeli tarkastelee ohjaajien käsityksiä urasuunnittelutaidoista.

Seuraava ajankohtaiskatsaus ilmestyy toukokuussa 2021.

Antoisia lukuhetkiä!

Blogimerkintä

Elinikäisen ohjauksen strategiasta kohti aitoa kehittämistä

Vuodenvaihteen lomien jälkeen ELO-työjaosto on jatkanut työtään kokoontumalla parin viikon välein. Heti kun strategia oltiin saatu onnistuneesti julkaistua joulukuussa, alkoi jo kuumeinen toimintasuunnitelman laatiminen työjaostossa. Lue lisää >>

Blogimerkintä

Aktuellt inom svenska vägledningstrjänster

År 2021 börjar med många nya och goda utsikter för livslång vägledning på svenska i Finland. En ny nationell LIV-strategi publicerades före jul och svenska enhetens rapport om studiehandledning publicerades tidigare på hösten – två utredningar som ger lägesbild, stadga och riktning åt vägledningsinsatserna framöver. Läs mera >>

Blogimerkintä


Kansainvälinen tilannekatsaus COVID-19 pandemian vaikutuksista ohjaukseen

Keväällä 202 levinneen Covid-19 pandemian vaikutukset ihmisten elämään ja työmarkkinoihin korostivat uudella tavalla myös ohjauksen merkitystä yksilöille, perheille sekä yhteiskunnalle. Monessa maassa liikkumista ja ihmisten kokoontumisia koskeneet rajoitukset, siirtyminen etätyöskentelyyn sekä lomautukset lisäsivät äkisti kysyntää ohjaukselle. Lue lisää >>

Blogimerkintä

OECD: Career guidance for adults in a changing world of work

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkaisi tammikuussa kansainvälisen tilannekatsauksen aikuisten ohjauksesta. Raportissa tarkasteltiin, kuinka suuri osa aikuisista käyttää ohjauspalveluja, mitkä aikuisryhmät käyttävät olemassa olevia ohjauspalveluja sekä mitkä tekijät erottavat palvelujen käyttäjiä ja heitä, jotka eivät käytä palveluja. Lue lisää >>

1

Ohjaajien käsitykset urasuunnittelutaidoista vaihtelevat

Suomessa kouluilla ja opettajilla on laaja autonomia opinto-ohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa opetusryhmän tasolla. Vaikka tavoitteet on määritelty opetussuunnitelman perusteissa kattavasti, toteutusta ei ole määritelty yksityiskohtaisesti. Tämä tutkimus tarkastelee, millaisia käsityksiä suomalaisilla opinto-ohjaajilla on urasuunnittelutaidoista. Lue lisää >>

Blogimerkintä

Opetushallitus: Mitä uutta vuosi 20201 tuo ohjaukseen?

Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon tai niitä vastaavan ulkomaisen koulutuksen. Lue lisää >>

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä