Valtakunnallinen ELO

Valtakunnallinen ELO

Valtakunnallinen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä on muodostettu kansallista elinikäisen ohjauksen strategista kehittämistä varten. Siinä on edustettuna monihallinnollisesti eri ohjauksen toimijoita. Puheenjohtajuus vuorottelee työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken.

Tältä sivustolta löytyy seuraavat kolme osiota:

1) Kokoukset
2) Muut materiaalit
3) Esitykset