Esimerkkejä

Esimerkkejä

1) Rannalla oleva onkija katsoo vedessä olevaa kalaa. Jos kalasta lähtevän valonsäteen tulokulma veden ja ilman rajapintaan on 36 astetta niin kuinka suuri on taitekulma ilmassa?

2) Mikä on veden ja ilman kokonaisheijastuksen rajakulma?

3) Fysiikan kurssilla tutkittiin laserin valon taipumista ja interferenssiä hilassa. Laserin valo suunnattiin hilan läpi varjostimelle. Varjostin oli 1,90 metrin päässä hilasta, jossa oli 550 rakoa/mm. Ensimmäisen kertaluvun valomaksimi oli 76,0 cm:n etäisyydellä keskikohdasta eli kertaluvun k = 0 viivasta. Laske
a) taipumiskulman suuruus
b) laserin valon aallonpituus