Yleistä kurssista

Kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Jaksollinen liike ja aallot (FY5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa jaksollisen liikkeen ja aaltojen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä

 • perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä

 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

 

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa

 • tasainen ympyräliike

 • gravitaatiovuorovaikutus

 • harmoninen voima ja värähdysliike

 • aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen

 • aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot

 • ääni aaltoliikeilmiönä

 • mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen

Kurssin aikataulu

Viikko 16 (ma 15.4 alkaen) (4h): 
1. Pyörimisliike, 2. Tasainen ympyräliike

Viikko 17 (ti 23.4. alkaen)(4h): 
3. Gravitaatio, 4. Gravitaatiokenttä, 5. Planeettojen ja satelliittien liike (itsenäisesti)

Viikko 18 (ma 29.4 alkaen) (6h): 
6. Mekaaninen energia gravitaatiokentässä, 7. Harmoninen voima, 8. Värähdysliiike

Viikko 19 (ma 6.5 alkaen) (6h): 
9. Mekaaninen aaltoliike, 10. Aaltojen heijastuminen ja taittuminen, 11. Aaltojen yhteisvaikutus

Viikko 20 (ma 13.5. alkaen) (6h): 
12. Seisova aaltoliike, 13. Ääni aaltoliikkeenä, 14. Äänen interferenssi

Viikko 21 (ma 20.5. alkaen) (4h): 
15. Äänen kuuleminen, 16. Äänen sovelluksia

Viikko 22 (ma 27.5. alkaen):
KOEVIIKKO