Yleistä kurssista

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

4. Voima ja liike (FY4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa voiman ja liikkeen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä

 • ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa

 • osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä

 • harjaantuu graafisten esitysten käyttämisessä ja tuottamisessa.

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle

 • vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike

 • Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus

 • etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus

 • liikeyhtälö

 • momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa

 • liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset

 • liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki

 • mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet

 

 

Kurssin aikataulu

Viikko 46 (ma 11.11. alkaen): 
1. Tasainen liike, 2. Muuttuva suoraviivainen liike, 3. Liikeen tutkiminen

Viikko 47 (ma 18.11 alkaen): 
4. Vuorovaikutus ja voima, 5. Newtonin I ja II laki, 6. Voimien yhteisvaikutus

Viikko 48 (ma 25.11 alkaen): 
7. Kitka, 8. Noste ja väliaineen vastus, 9. Voiman momentti, 10. Jäykän kappaleen tasapaino

Viikko 49 (ma 2.12 alkaen): 
11. Työ, 12. Liike-energia, 13. Potentiaalienergia

Viikko 50 (ma 9.12. alkaen): 
14. Mekaanisen energian säilyminen, 15. Impulssi ja liikemäärä, 16. Liikemäärän säilyminen

Viikko 51 (ma 16.12. alkaen):
Kertausta, KOEVIIKKO