7.lk

LUKUVUOSISUUNNITELMA : Uskontojen maailma 7.lk

Tavoitteena on käsitellä seuraavia aihekokonaisuuksia. Opetuksessa käytetään erilaisia työtapoja monipuolisesti ja otetaan huomioon oppilaan oma ajattelu-ja kokemusmaailma. Kiireettömyys ja keskustelu ovat tärkeä osa opetusta.

A. USKONTO ILMIÖNÄ
-tietäminen ja uskominen
-miksi ihmiset uskovat?
-mitä uskonnottomuus on?
-uskonnonvapaus jokaisen ihmisoikeus
-uskonnon tunnusmerkit
-uskontojen luokittelu
-maailman ja Suomen uskontotilanne
-uskonnon vaikutus yksilöön, yhteiskuntaan ja kulttuuriin

B. LUONNONUSKONNOT
-mitä alkuperäiskansat ovat?
-luonnonuskontojen keskeiset piirteet
-suomalaisten muinaisusko ja saamelainen kulttuuri
-luonnonuskonnot nykyajassa

C. SUURET MAAILMANUSKONNOT
-juutalaisuus, kristinusko, islam, hindulaisuus ja buddhalaisuus
-maailmanuskontojen levinneisyys, synty, perusopetukset, juhlaperinne sekä vaikutus yksilöön ja
kulttuuriin
-uskontojen ja katsomusten välinen dialogi

D. UUDET USKONNOLLISET LIIKKEET
-mitä uususkonnot ovat?
-esimerkkejä uususkonnoista esim. Hare Krishna New Age, Karhun kansa

ARVIOINTI
- oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- itsearviointia ja vertaisarviointia aihekokonaisuuksien lopussa
- syyslukukaudella liukukytkin (käyttäytyminen ja työskentely)
- väliarviointi: oppilaan oma numeroarviointi, josta opettaja antaa palutetta tarvittaessa
- kevätlukukaudella liukukytkin (oppiainelausekkeet)
- lukuvuoden aikana 2 kirjallista koetta
- lukuvuoden päättyessä numeroarviointi
- arvioinnin kohteet: 1) aihekokonaisuuksien keskeisten asioiden ymmärtäminen 2) tiedon etsiminen, monipuolinen lähteiden käyttö ja dokumentointi
 3) osallistuminen keskusteluun ja omien mielipiteiden esittäminen perustellusti 4) ajankohtaisten uskontoihin ja elämänkatsomuksiin liittyvien uutisten seuraaminen