Äänekoski

.

Perusopetukseen ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Alla olevaa linkkiä klikkaamalla avautuu ikkuna, johon huoltaja antaa sähköpostiosoitteen. Tämän jälkeen Wilma-järjestelmä lähettää varmistusviestin sähköpostiosoitteeseen.
Varsinaista ilmoittautumislomaketta pääsee täyttämään sähköpostiin tulleen varmistusviestin kautta.
Jos ilmoittautumisessa tulee ongelmia, voi ottaa yhteytää Satu Tarvaiseen, p. 040 775 4981, satu.tarvainen(at)aanekoski.fi. Ensiapuna voi kokeilla tilanteessa, jossa tulee viesti Sisäinen palvelinvirhe, tyhjennä välimuisti ja kokeile uudestaan tai kokeile eri selaimella.

Selaimissa on myös valittavissa sellainen asetus, joka ei käytä koneen välimuistissa olevia tietoja eikä talleta uusia tietoja välimuistiin, tässä tilassa pitäisi selaimen toimia joka tapauksessa. Edgessä tila on uusi Inprivate-ikkuna, Chromessa Incognito-ikkuna ja Firefoxissa Uusi yksityinen ikkuna. Nämä löytyvät yleeensä selaimen oikean yläkulman valikosta. 
( Edge, kolme vaaka pistettä, Chrome kolme päällekkäistä pistettä ja Firefox kolme päällekkäistä vaakaviivaa.)


Ensimmäiselle luokalle tulevan oppilaan ilmoittautuminen Äänekosken perusopetukseen. 

KOULUTERVEYDENHUOLTO / Hyvaks

KOULUTERVEYDENHUOLTO

 

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

Terveydenhoitaja tapaa oppilaita ja huoltajia terveystarkastusten sekä avointen vastaanottojen (terveydelliset asiat) sekä kohdennettujen terveystapaamisten yhteydessä. Terveydenhoitaja järjestää ja toteuttaa oppilaiden määräaikaiset terveystarkastukset sekä tarvittaessa selvittää tarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen. Laajat terveystarkastukset 1lk, 5lk ja 8 lk toteutetaan yhdessä koululääkärin kanssa. Huoltajat ovat tervetulleita kaikkiin tarkastuksiin, erityisen tärkeää heidän mukanaolonsa on koko perheen terveyttä ja hyvinvointia tukevissa laajoissa tarkastuksissa.

 

Sairaanhoito ja tapaturmien hoito kouluterveydenhuollossa:

 

Kouluterveydenhuollossa hoidetaan vain ne koulupäivän ja koulumatkan aikana sattuneet tapaturmat, joissa vaaditaan terveydenhuollon ammattilaisen arviota. Vapaa-ajan tapaturmien hoito tulee järjestää kotona, oman alueen terveysasemalla tai muussa huoltajien valitsemassa hoitopaikassa. Koulun henkilökunnan toivotaan olevan ensin puhelimitse yhteydessä koulun terveydenhoitajaan ennen oppilaan saattamista vastaanotolle. Myös koululla on oltava ensiaputarvikkeita ja valmius ensiavun antamiseen, terveydenhoitaja ei aina ole tavoitettavissa ensiapua vaativissa tilanteissa. Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän koulun henkilökunta on yhteydessä huoltajiin, jotka järjestävät oppilaalle kuljetuksen kotiin sekä tarvittaessa jatkohoitoon. Terveydenhoitajalla käyntiä tulee välttää, mikäli se ei ole ehdottoman tarpeellista oppilaan terveydentilan vuoksi, jotta tartuntatautien leviämistä saadaan ehkäistyä. Sairaanhoidolliset toimenpiteet sekä sairauksien toteaminen ja hoito toteutetaan tarvittaessa avoterveydenhuollossa omalla terveysasemalla.

 

Oppilaiden lyhyt- tai pitkäaikaissairauksia hoidetaan omalla terveysasemalla tai muussa hoitoyksikössä. Jatkuvaa, lyhytkestoista tai tilapäistä lääkehoitoa koulupäivän aikana toteutetaan vain sovitusti koulun aikuisten toimesta. Koulupäivänaikaisen lääkehoidon käytännön toteuttamisesta laaditaan yhdessä huoltajien ja koulun lähiaikuisten kesken ja tarvittaessa yhteistyössä terveydenhuollon kanssa yksilöllinen lääkehoitosopimus.

 

Yhteystiedot:

Koulunmäen yhtenäiskoulu

1-5 lk puh. 040 512 4143

6-9 lk puh. 040 725 9594

 

Suolahden yhtenäiskoulu

1-6 lk puh. 040 769 4847

7-9 lk puh. 040 011 5314

 

 

Viheralueen koulut

Sumiainen puh. 040 769 4847

Konginkangas puh. 040 058 5302

Hietama puh. 040 058 5302

Honkola puh. 040 058 5302

Koivisto puh. 040 058 5302

 

Palveluvastaava puh. 040 628 7870

 

 


 

Äänekoskelle muuttavat oppilaat

Uudet oppilaat ilmoitetaan kouluun alla olevan linkin kautta.

Uuden oppilaan ilmoittaminen

Oppilaskuljetusetuus myönnetään, mikäli kriteerit täyttyvät, sitä ei tarvitse erikseen hakea.

Lähikoulupäätös sekä mahdollinen kuljetuspäätös toimitetaan ensisijaisesti Wilman kautta sähköisessä muodossa.

Mikäli on kysyttävää, voi ottaa yhteyttä opetustoimistoon:
Maarit Saranpää
0400 115 661
maarit.saranpaa(at)aanekoski.fi

Äänekoski, Peda.net-sivut

Perusopetus ja lukio

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen.

Äänekosken kaupungilla on 5 perusopetuksen alakoulua ja kaksi yhtenäiskoulua. Kouluissa oli vuonna 2022 yhteensä 1881 perusopetuksessa olevaa oppilasta. Koulujen omille Pedanet-sivuille pääsee Perusopetus-sivun linkeistä.
Perusopetuksen järjestämisestä vastaa Äänekosken kaupungin opetus- ja kasvatustoimiala, joka kuuluu opetus- ja kasvatuslautakunnan alaisuuteen.

Äänekosken lukio on lähellä terveyskeskusta ja Pohjoisen Keski-Suomen opiston Poken Piilolanniemen kampusta. Lukio ja Poke muodostavat yhdessä laajan toisen asteen kampuksen, jossa riittää mahdollisuuksia. Uudet tilat ovat puhtaat ja terveelliset ja ennen kaikkea modernin ajan vaatimukset täyttävät. Lukiossa opiskellaan, oivalletaan uutta ja viihdytään.

Perhekeskustoiminta

Perhekeskuksen tehtävänä on tukea vanhemmuutta tarjoamalla perheille mm. avoimen varhaiskasvatuksen palveluita, vertaisryhmätoimintaa sekä ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveyspalveluita.
Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus kuuluu yhdessä neuvolapalveluiden, puhe- ja toimintaterapian sekä perheneuvolan kanssa perhepalveluihin. Perhepalvelut palvelevat perheitä eri elämäntilanteissa ja vaiheissa.

Äänekoskella varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ohjatussa perhepäivähoidossa, sekä kerhomuotoisesti leikkitoiminnan piirissä.

Esiopetusta järjestetään lapsille pääsääntöisesti oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja sen tavoitteena on osana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumoa vahvistaa lasten oppimisen ja kehityksen edellytyksiä.
Työllisyyspalvelut Työnhakijan vinkkipankki, tälle alustalle olemme koonneet työnhakijoita hyödyttäviä linkkejä ja vinkkejä.
Osaajaksi verkkovalmennus. Valmennuksen aikana treenaamme yhdessä sekä täällä verkossa, että kasvokkain. Osan treeneistä teet vain itsellesi. Treenit vaihtelevat aivojumpasta ulkona liikkumiseen.

Tietosuojaseloste: Äänekosken kaupungin Peda.net sähköinen työskentely-ympäristö (Peda.net)

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

 

Laatimispvm:  

 

 

 

1. Rekisterin nimi

 

 

Äänekosken kaupungin Peda.net sähköinen työskentely-ympäristö (Peda.net)

 

2. Rekisterinpitäjä

 

Äänekosken kaupunki, opetuspalvelut

 

 

3. Rekisterin vastuuhenkilö

 

Ville Härtsiä, sivistysjohtaja

 

Yhteystiedot

ville.hartsia@aanekoski.fi, 040 509 3657

 

 

 

 

4. Rekisterin yhteyshenkilö

 

 

Ilkka Tarvainen, pedagoginen atk-tukihenkilö

 

Yhteystiedot

ilkka.tarvainen@aanekoski.fi, 0400 115528

 

 

 

 

5. Organisaation nimittämä tietosuojavastaava

 

 


Tietosuojavastaava

Äänekosken kaupunki

44100 Äänekoski

0400 115528

tietosuojavastaava[at]aanekoski.fi

 

 

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

 

Käsittelyn tarkoitukset

Peda.net on sähköinen työskentely-ympäristö, jota käytetään [perusopetuslain ja lukiolain (muu oikeusperuste)] mukaisen opetuksen järjestämiseen. Peda.net sisältää sähköisiä työvälineitä sisältöjen tuottamiseen, käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen ja viestintään sekä sisältöjen julkisuuden hallintaan.

Henkilötietoja käytetään:

1. Käyttäjän tunnistamiseen Peda.net palvelussa

2. Käyttöoikeuksien hallintaan

3. Käyttäjien välisen viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollistamiseen

4. Käyttäjälle kohdistetun tiedon (esim. arviointitieto) välittämiseen

[Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.]

 

Oikeusperuste

 

Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Rekisterin tietosisältö (kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä)

 

1.Käyttäjän nimi (oppilas, opiskelija, opettaja, muu henkilökunta, huoltaja)

2.Käyttäjän itse tuottamat sisällöt tai lisäämät tiedot

Käyttäjän itse tuottamalla tai lisäämällä sisällöillä tarkoitetaan organisaation Peda.net sivuille lisättyjä kuvia, videoita, tekstejä, linkkejä ja äänitiedostoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Henkilötietojen tietolähteet

 

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjiltä.

 

 

 

9. Henkilötietojen luovutukset

 

 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 23 §:n 8 kohdassa mainittuja komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

 

 

 

11. Tietojen säilytysajat

 

Palvelu on elinikäinen.

 

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

 

 

 

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä Peda.net-palvelun käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tietojen suojauksen periaatteet

A. Sähköinen aineisto

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen.

 

13. Tietojen tarkastusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

 

Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

 

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

 

Omien tietojen tiedonsaantipyynnön perusteella sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15– 22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.

 

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko

a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai

b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

 

Tietopyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

 

 

14. Oikeus tiedon oikaisemiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot

 

Puutteelliset tiedot rekisteröidyllä on oikeus saada täydennetyiksi, muun muassa toimittamalla lisäselvitystä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, ratkaistaan ottamalla huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

 

Oikaisupyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.


15. Oikeus tehdä valitus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. Oikeus perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679 artikla 77).

 

16. Muut mahdolliset oikeudet

 

 

Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetus art. 17)

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin tietosuoja-asetuksen artiklan 17 momentin 1 edellytyksistä täyttyy. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole mm. jos lakisääteisen velvoitteen noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

 

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista (tietosuoja-asetus art. 18)

 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos jokin 18 artiklan 1 mom. a)-d) kohdan edellytyksistä täyttyy.

 

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetus art. 21) Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy

 

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetus art. 20)

 

Rekisteröidyllä on oikeus siirtoon vain silloin, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja jos käsittely suoritetaan automaattisesti. Rekisteröidyn oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

 

Jos tietojenkäsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

 

17. Valvontaviranomainen

 

 

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

 

     

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä