Terveystieto

Oppiaineen tehtävä

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan pohjautuva oppiaine. Terveystiedon opetuksen tehtävänä on oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen kehittäminen. Lähtökohtana on elämän kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. Terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan ikäkaudelle sopivalla tavalla terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Näitä ovat terveyteen liittyvät tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu sekä eettinen vastuullisuus.

Äänekosken paikallisen opetussuunnitelman näkökulmasta ydinasiat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista terveystiedon opetuksen osalta ovat:
  • Terveystieto oppiaineen tavoitteena on kehittää oppilaiden terveysosaamista monipuolisesti.
  • Opetuksen sisällön tulee vastata niihin kysymyksiin ja asioihin, jotka ovat olennaisia opetusta saavien oppilaiden ikäkauteen ja kehitysvaiheeseen nähden.
  • Oppiaine pitää sisällään terveyteen liittyviä tietoja ja taitoja, itsetuntemusta, kriittistä ajattelua ja eettistä vastuullisuutta. Lisäksi siinä tulee harjoitella terveystiedon opetukselle olennaisten käsitteiden asianmukaista käyttöä.
  • Opetuksessa tulee huomioida sekä terveyttä edistävät että sitä heikentävät tekijät ja auttaa oppilasta tunnistamaan näiden tekijöiden vaikutuksia omaan terveyteen.
  • Terveystiedon opetuksessa asioita tulee tarkastella fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Lisäksi asioita tulee tarkastella yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla sekä mahdollisuuksien mukaan myös globaalisti.
  • Tärkeää on, että opetus tarjoaa oppilaalle riittävästi tietoa ja taitoa tehdä omaa terveyttään koskevia päätöksiä ja ymmärtää näiden päätösten vaikutuksia sekä omaan että lähiympäristön terveyteen.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä