Historia ja yhteiskuntaoppi

Lukuvuosisuunnitelma 2020-2021, yhteiskuntaoppi 9.lk

Yhdeksännen luokan yhteiskuntaopissa käymme läpi hyvinvointia, oikeusvaltion periaatteita, taloutta ja rahankäyttöä. Lisäksi perehdymme markkinatalouden periaatteisiin, erityisesti yrittäjyyteen. Käymme läpi myös demokratian periaatteet, vaikuttamisen eri muodot ja päätöksentekojärjestelmän Suomessa ja Euroopan unionissa sekä maailmanlaajuisten päätösten vaikutukset suomalaisiin.

Syksyllä käymme läpi hyvinvointiin liittyviä asioita, oikeusvaltion periaatteita ja vaikuttamisen eri muotoja. Sekä syksyllä että keväällä työskentelymuodot yhteiskuntaopissa ovat moninaisia.

Keväällä käymme läpi päätöksentekojärjestelmää Suomessa ja Euroopan unionissa sekä maailmanlaajuisten päätösten vaikutuksia suomalaisiin. Lisäksi perehdymme markkinatalouden periaatteisiin. Yrittäjyys on opetuksessa mukana koko lukuvuoden. Yrittäjyysteema huipentuu toukokuussa järjestettävään Just Duunit-messutapahtumaan.

Arviointi on jatkuvaa ja monimuotoista.

Tehtävien palautukset

  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Lukuvuosisuunnitelma 2020-2021, 7.lk historia

Seitsemännen luokan historiassa käymme läpi ajanjaksoa Ranskan suuresta vallankumouksesta 1700-luvun lopulta monien eri vaiheiden kautta aina ensimmäisen maailmansodan päättymiseen asti. Suurimpina yksittäisinä aiheina ovat teollistuminen, siirtolaisuus, imperialismi ja Suomen autonomian aika. Tutkimme historian tapahtumia niin yksittäisten kansalaisten kuin suurten kansanryhmittymien ja kokonaisten maanosien kannalta. Oppilaalle syntyy kuva aikakauden uusista aatteista, keksinnöistä ja sotatapahtumista, jotka kaikki omalta osaltaan muuttivat maailmaa ja tekivät siitä sellaisen kuin se nyt on.

Suomen osalta keskiössä ovat sortokaudet, autonomian aika, sisällissota ja maan itsenäistyminen. Kotimaan lisäksi 7. luokan historiassa tutustutaan myös muiden kulttuuripiirien vaiheisiin ja muutoksiin: liikumme Amerikassa, eri puolilla Eurooppaa, Afrikan aroilla, Venäjällä ja laajassa Aasiassa.

Oppilaalle olennaista on ymmärtää syy-seuraussuhteita ja tuottaa historiallista tietoa muistelemalla, tallentamalla ja kyselemällä. Historiaa tutkittaessa opettelemme ja harjoitamme samalla lähdekritiikkiä ja erilaisten lähteiden merkitysten ymmärtämistä.

Arviointi on jatkuvaa ja monimuotoista.

 

 

Lukuvuosisuunnitelma 2020-2021, 8.lk historia

Kahdeksannen luokan historiassa seikkailemme läpi 1900-luvun. Aikaa leimaavat vahvasti tapahtumat, jotka johtivat kahteen maailmansotaan ja niiden seuraukset. Pohdimme diktatuurien nousua Euroopassa, sotien jälkeistä kylmää aikakautta maailmanhistoriassa ja niin Suomen, Euroopan kuin kolmannen maailman tilannetta. Kevääseen mennessä olemme ehtineet jo nykypäivän kriiseihin ja pohdimme planeettamme tulevaisuutta.

Vaikka kahdeksannen luokan historiaa voikin kuvailla sotaisaksi, käsittelee se myös mahdollisuuksia: mitä voimme oppia menneisyyden virheistä? Voivatko maat toimia sopusoinnussa ja tehdä keskenään yhteistyötä? Suomen jälleenrakennus ja Euroopan valoisampi historia puhututtavat. Tarkastelemme myös kolmansien maiden kohtaloa ja Aasian nousevia supervaltoja.

Oppilas syventää käsitystään historian syy-seuraussuhteista ja oppii tutkimaan historiaa kriittisesti hahmottaen sen syntyneen palvelemaan tiettyjä päämääriä. Pohdimme median valtaa ja vaikutusta historian synnyssä ja sen välittämisessä jälkipolville. Medialukutaito on tärkeä taito historian ohella myös monessa muussa oppiaineessa.

Arviointi on jatkuvaa ja monimuotoista.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä