8.lk

LUKUVUOSISUUNNITELMA / Suhde omaan uskontoon 8.lk

Tavoitteena on käsitellä seuraavia aihekokonaisuuksia. Opetuksessa käytetään erilaisia työtapoja monipuolisesti ja otetaan huomioon oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma. Kiireetömyys ja keskustelu ovat tärkeä osa opetusta.

A. KRISTINUSKON VAIKUTUS MEDIASSA, POLITIIKASSA, POPULAARIKULTTUURISSA,TAITEESSA JA TAPAKULTTUURISSA
- kristinuskon kulttuurivaikutukset:
 • ajanlasku
 • kalenteri (juhlat)
 • kieli
 • nimet
 • moraali
 • lait
 • symbolit
 • kirjallisuus
 • musiikki
 • kuvataide
 • elokuvat
 • teatteri
 • internet
 • media
B. KRISTINUSKON SYNTY
- Jeesus-liikkeestä kristinuskoksi
- vainotusta uskonnosta valtionuskonnoksi
- kristinuskon leviäminen
- kirkon tuntomerkit

C. KRISTILLISET KIRKKOKUNNAT
- itäinen ja läntinen kristillisyys
- uskonpuhdistus ja protestanttiset kirkot
- protestanttiset yhteisöt
- kristillisperäiset yhteisöt

D. RAAMATUN SYNTYHISTORIA, SISÄLTÖ JA TULKINTATAVAT
- Raamatun synty, rakenne ja keskeinen sisältö
- Raamatun tulkintatavat ja käyttö
- Raamattu ja kristinuskon opilliset perusajatukset

E. KRISTINUSKO SUOMESSA
- kristinuskon tulo Suomeen
- katolinen keskiaika Suomessa
- uskonpuhdistus ja luterilaisuus Suomessa
- monien kirkkojen, katsomusten ja uskontojen Suomi
- maallistuminen ja uskonnottomuus
- uskontodialogi

ARVIOINTI
- oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- itsearviointi ja vertaisarviointi aihekokonaisuuksien lopussa
- väliarviointi (joulukuussa)
- lukuvuoden aikana 2 kirjallista koetta
- lukuvuoden päättyessä numeroarviointi
- arvioinnin kohteet: 1) aihekokonaisuuksien keskeisten asioiden ymmärtäminen 2) tiedon etsiminen, monipuolinen lähteiden käyttö ja dokumentointi
 3) osallistuminen keskusteluun ja omien mielipiteiden esittäminen perustellusti 4) ajankohtaisten uskontoihin ja elämänkatsomuksiin liittyvien uutisten seuraaminen 5) työskentely muiden kanssa (vuorovaikutustaidot)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä