8.lk

LUKUVUOSISUUNNITELMA / Suhde omaan uskontoon 8.lk

Tavoitteena on käsitellä seuraavia aihekokonaisuuksia. Opetuksessa käytetään erilaisia työtapoja monipuolisesti ja otetaan huomioon oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma. Kiireetömyys ja keskustelu ovat tärkeä osa opetusta.

A. KRISTINUSKON VAIKUTUS MEDIASSA, POLITIIKASSA, POPULAARIKULTTUURISSA,TAITEESSA JA TAPAKULTTUURISSA
- kristinuskon kulttuurivaikutukset:
 • ajanlasku
 • kalenteri (juhlat)
 • kieli
 • nimet
 • moraali
 • lait
 • symbolit
 • kirjallisuus
 • musiikki
 • kuvataide
 • elokuvat
 • teatteri
 • internet
 • media
B. KRISTINUSKON SYNTY
- Jeesus-liikkeestä kristinuskoksi
- vainotusta uskonnosta valtionuskonnoksi
- kristinuskon leviäminen
- kirkon tuntomerkit

C. KRISTILLISET KIRKKOKUNNAT
- itäinen ja läntinen kristillisyys
- uskonpuhdistus ja protestanttiset kirkot
- protestanttiset yhteisöt
- kristillisperäiset yhteisöt

D. RAAMATUN SYNTYHISTORIA, SISÄLTÖ JA TULKINTATAVAT
- Raamatun synty, rakenne ja keskeinen sisältö
- Raamatun tulkintatavat ja käyttö
- Raamattu ja kristinuskon opilliset perusajatukset

E. KRISTINUSKO SUOMESSA
- kristinuskon tulo Suomeen
- katolinen keskiaika Suomessa
- uskonpuhdistus ja luterilaisuus Suomessa
- monien kirkkojen, katsomusten ja uskontojen Suomi
- maallistuminen ja uskonnottomuus
- uskontodialogi

ARVIOINTI
- oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- itsearviointi ja vertaisarviointi aihekokonaisuuksien lopussa
- väliarviointi: oppilaan oma numeroarviointi, josta opettaja antaa palautetta tarvittaessa
- lukuvuoden aikana 2 kirjallista koetta
- lukuvuoden päättyessä numeroarviointi
- arvioinnin kohteet: 1) aihekokonaisuuksien keskeisten asioiden ymmärtäminen 2) tiedon etsiminen, monipuolinen lähteiden käyttö ja dokumentointi
 3) osallistuminen keskusteluun ja omien mielipiteiden esittäminen perustellusti 4) ajankohtaisten uskontoihin ja elämänkatsomuksiin liittyvien uutisten seuraaminen