Saksa

Lukuvuosisuunnitelma 2018-2019 8. lk

8-luokan aikana syvennytään nuorten elämään ja arkipäivään saksalaisessa kulttuurissa, harjoitellaan erilaisia kommunikointitilanteita ja kirjoitetaan lyhyitä tekstejä. Teemme myös paljon kuullunymmärtämistä parantavia harjoituksia ja tutustumme tämän päivän Saksaan erilaisten netistä löytyvien lähteiden avulla. Tutustumme myös Itävaltaan ja Sveitsiin. Toiminnallisuus ja oppilaan itse tuottama kieli on tärkeässä asemassa.
Kieliopista opetellaan verbin aikamuodot, sivulauseet, pronominien ja substantiivien taivutus sijamuodoissa, modaaliapuverbien käyttöä ja sanajärjestystä.

Arviointi
- oppitunneilla jatkuvaa arviointia: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA -merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- itsearviointia vähintään kerran lukuvuoden aikana kirjallisesti
- vertaisarviointia pari-, ja ryhmätehtävissä suullisesti ja/tai kirjallisesti
- sanojen osaamista testataan suullisilla ja/tai kirjallisilla sanakokeilla
- epäsäännölliset verbit testataan kirjallisesti lukuvuoden aikana (lukuvuonna 2018-2019)
- Väliarviointi: oppilaan oma numeroarviointi, josta opettaja antaa palautetta tarvittaessa
- Lukuvuoden päättyessä numeroarviointi

Lukuvuosisuunnitelma 2017 - 2018 7. lk

Syyslukukaudella tutustutaan nuorten elämään Berliinissä. Aihepiireinä on esimerkiksi perheestä kertominen, tapaamisen järjestäminen, vapaa-ajan vietto ja esim. monikulttuurisuus Saksassa. Rakenteista kerrataan verbin preesenstaivutus, man-rakenne, substantiivin nominatiivi ja akkusatiivi, modaaliverbit ja akkusatiiviprepositiot.

Kevätlukukaudella lähdetään laajemmin liikkeelle saksankielisiin maihin ja kaupunkeihin. Oppilaat oppivat toimimaan erilaisissa tilanteissa saksalaiseen kulttuuriin sopivilla tavoilla esimerkisi kysymään tietä, asioimaan ostostilanteissa ja rautatieasemalla. Oppilasta rohkaistaan käyttämään aktiivisesti kieltä omalla persoonallaan sekä suullisesti että kirjallisesti nykyaikaisia viestintäkanavia käyttäen.

Arviointi
- oppitunneilla jatkuvaa arviointia: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA -merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- itsearviointia vähintään kerran lukuvuoden aikana kirjallisesti
- vertaisarviointia pari-, ja ryhmätehtävissä suullisesti ja/tai kirjallisesti
- sanojen osaamista testataan suullisilla ja/tai kirjallisilla sanakokeilla
- Väliarviointi: oppilaan oma numeroarviointi, josta opettaja antaa palautetta tarvittaessa
- Lukuvuoden päättyessä numeroarviointi