Saksa

Lukuvuosisuunnitelma 2019-2020 9.lk

Syyslukukaudella pyritää laajentamaan sanastoa, jotka liittyvät nuorten arkeen. Harjoitellaan kertomaan omasta tyylistä, vapaa-ajanvietosta, terveystottumuksista. Aihepiireinä on myös koulukiusaaminen ja yhteisiin asioihin vaikuttaminen. Rakenteista kerrataan verbien aikamuodoista preesens ja perfekti sekä haben- ja sein- verbien imperfekti. Myös sijamuodot sekä adjektiivin vertailu kertautuvat. Uusina rakenneasioina opetellaan adjektiivin taivutus, superlatiivi, käskymuoto sekä aikamuodoista imperfekti ja pluskvamperfekti. 

Kevätlukukaudella harjoitellaan kertomaan sekä historiasta että tulevaisuuden suunnitelmista ympäristönäkökulmaa unohtamatta. Rakenneasioita vahvistetaan. Uusina asioina opiskellaan järjestysluvut, infinitiivi, relatiivilauseet, passiivi, epäsuorat kysymyslauseet sekä refleksiiviverbit. Oppilasta rohkaistaan käyttämään aktiivisesti kieltä omalla persoonallaan sekä suullisesti että kirjallisesti nykyaikaisia viestintäkanavia käyttäen.

Arviointi
- oppitunneilla jatkuvaa arviointia: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA -merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- itsearviointia vähintään kerran lukuvuoden aikana kirjallisesti
- vertaisarviointia pari-, ja ryhmätehtävissä suullisesti ja/tai kirjallisesti
- sanojen osaamista testataan suullisilla ja/tai kirjallisilla sanakokeilla
- Kirjallisten kokeita ja keväällä tehdään lisäksi valtakunnallinen koe
- Väliarviointi: oppilaan oma numeroarviointi, josta opettaja antaa palautetta tarvittaessa
- Lukuvuoden päättyessä numeroarviointi

Lukuvuosisuunnitelma 2017 - 2018 7. lk

Syyslukukaudella tutustutaan nuorten elämään Berliinissä. Aihepiireinä on esimerkiksi perheestä kertominen, tapaamisen järjestäminen, vapaa-ajan vietto ja esim. monikulttuurisuus Saksassa. Rakenteista kerrataan verbin preesenstaivutus, man-rakenne, substantiivin nominatiivi ja akkusatiivi, modaaliverbit ja akkusatiiviprepositiot.

Kevätlukukaudella lähdetään laajemmin liikkeelle saksankielisiin maihin ja kaupunkeihin. Oppilaat oppivat toimimaan erilaisissa tilanteissa saksalaiseen kulttuuriin sopivilla tavoilla esimerkisi kysymään tietä, asioimaan ostostilanteissa ja rautatieasemalla. Oppilasta rohkaistaan käyttämään aktiivisesti kieltä omalla persoonallaan sekä suullisesti että kirjallisesti nykyaikaisia viestintäkanavia käyttäen.

Arviointi
- oppitunneilla jatkuvaa arviointia: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA -merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- itsearviointia vähintään kerran lukuvuoden aikana kirjallisesti
- vertaisarviointia pari-, ja ryhmätehtävissä suullisesti ja/tai kirjallisesti
- sanojen osaamista testataan suullisilla ja/tai kirjallisilla sanakokeilla
- Väliarviointi: oppilaan oma numeroarviointi, josta opettaja antaa palautetta tarvittaessa
- Lukuvuoden päättyessä numeroarviointi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä