9.lk

LUKUVUOSISUUNNITELMA: Hyvä elämä 9.lk

Tavoitteena on käsitellä seuraavia aihekokonaisuuksia. Opetuksessa käytetään erilaisia työtapoja monipuolisesti ja eettisiä kysymyksiä tarkastellaan mediasta otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Kiireettömyys ja keskustelu ovat tärkeä osa opetusta.

A. EETTISEN POHDINNAN PERUSTEET
- etiikan keskeiset käsitteet
- miten maailmankuva/ elämänkatsomus syntyy?
- miten moraali kehittyy?
- etiikan teorioita

B. SUURET ELÄMÄNKYSYMYKSET JA USKONTOJEN / ELÄMÄNKATSOMUSTEN VASTAUKSET NIIHIN
- mitä on hyvä elämä?
- mikä on elämän tarkoitus?
- miksi on kärsimystä? 
- mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?

C. IHMISOIKEUDET
 - ihmisoikeuksien historia
 - ihmisoikeuksien sisältö
 - ihmisoikeuksien loukkaukset
 - ihmisoikeuksien turvaaminen

D. ELÄMÄNKAAREN ETIIKKA
 - elämän alku
 - seksuaalisuus
 - ihmissuhteet
 - elämän loppu ja terveydenhuollon etiikka

E. YHTEISKUNNAN PELISÄÄNNÖT
 - vallankäyttö yhteiskunnassa
 - työn merkitys
 - taloudellinen eriarvoisuus ja rahan valta
 - rikos ja oikeudenmukainen rangaistus
 - mediaan liittyviä eettisiä kysymyksiä

F. YMPÄRISTÖETIIKKA
- ihmisen suhde luontoon
- eläinten oikeudet
- tekniikka elämää palvelemassa
- kohti kestävää kehitystä

ARVIOINTI
- oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- itsearviointi ja vertaisarviointi aihekokonaisuuksien lopussa
- väliarviointi: oppilaan oma numeroarviointi, josta opettaja antaa palautetta tarvittaessa
- lukuvuoden aikana yksi koe ja tutkielma
- lukuvuoden päättyessä numeroarviointi
- arvioinnin kohteet: 1) aihekokonaisuuksien keskeisten asioiden ymmärtäminen 2) tiedon etsiminen, monipuolinen lähteiden käyttö ja dokumentointi
3) osallistuminen keskusteluun ja omien mielipiteiden esittäminen perustellusti 4) ajankohtaisten uskontoihin ja elämänkatsomuksiin liittyvien uutisten seuraaminen