≡ Navigointi

Koulunmäen yhtenäiskoulu

Tietoa koulustamme

Koulunmäen yhtenäiskoulu aloitti toimintansa 1.8.2017. Se muodostettiin kolmesta eri koulusta; Mämmen koulu (alakoulu), Keskuskoulu (alakoulu) ja Koulunmäen koulu (yläkoulu). Koulussa on lukuvuoden 2016-2017 lopussa 1005 oppilasta luokka-asteilla 1-9 sekä esi2-aste.

Koulu toimii tällä hetkellä kolmessa toimipisteessä: Teken toimipisteessä, Teollisuuskatu 1-3, opiskelee lv. 2017–2018 kolme 1. luokkaa sekä yksi 2., 3. ja 4. luokka. Lukuvuoden 2018–2019 alusta lähtien kolme 1. luokkaa ja kolme 2. luokkaa. Toimipisteessä tehdään tiivistä joustavan alkuopetuksen yhteistyötä Äänekosken kaupungin esiopetuksen kanssa. Kekon toimipisteessä, Koulunmäenkatu 6, opiskelee luokka-asteiden 1-6 oppilaita sekä kolme koulun erityisopetuksen pienryhmää. Kokon toimipisteessä, Koulunmäenkatu 4, toimivat luokka-asteet 7-9 sekä joustavan perusopetuksen JOPO-ryhmä, johon oppilaat valitaan koko Äänekosken alueelta. Kahden seuraavan vuoden aikana rakennetaan Koulunmäenkadun tontille uudisrakennus, johon siirtyvät Teken toimipisteen esi-ja perusopetuksen toiminta.

Koulussa on rehtori, virka-apulaisrehtori ja apulaisrehtori sekä kaksi koulusihteeriä. Luokanopettajia on 30, perusopetuksen lehtoreita 21, erityisluokanopettajia 6, erityisopettajia 10, joista kaksi toimii osa-aikaisena sekä vaihteleva määrä päätoimisia tuntiopettajia. Osa tuntiopettajista toimii aineenopettajina, osa samanaikaisopettajina. Vakituisia koulunkäynninohjaajia on 12 ja määräaikaisia vuosittain 3-4.

Oppilashuollossa on koulukuraattori, koulupsykologi ja kolme terveydenhoitajaa. Yksi terveydenhoitajista vastaa vuosiluokista 1-5 ja yksi vuosiluokista 6-9. He ovat kokopäiväisiä ja vastaavat Kekon ja Kokon toimipisteistä. Yksi terveydenhoitaja työskentelee yhtenä päivänä viikossa vastaten Teken toimipisteen terveydenhoidosta.

Nikon nuput Taitaja-kisan voittoon!

Koulun joukkue Nikon nuput Markus Honkonen, Pyry Lukkari ja Sanna Kiviaho on voittanut tämän vuotisen Taitaja9-kisan ja Suomen mestaruuden. Kisa käytiin Helsingissä Messukeskuksessa 16.5. Joukkue nousi päivän aikana lavalle neljä kertaa eri tehtäviä ratkaisemaan ja nousi upealla suorituksellaan mestariksi.

Joukkueen valmentajana ja huoltajana toimi teknisen työn lehtori Jari Aitto-oja. Hänen mukaansa joukkue osoitti mahtavaa paineensietokykyä matkallaan mestariksi.

Koko koulun väki onnittelee joukkuetta, sen valmentajaa ja kaikkia opettajia sekä kiittää Pokea yhteistyöstä.
Koulu toimii kolmessa toimipisteessä

Teken toimipisteessä (entinen Mämmen koulu) toimivat luokka-asteiden 1-6 E-luokat. Kekon toimipisteessä (entinen Keskuskoulu) toimivat luokka-asteiden 1-6 ABCD-luokat sekä pienryhmät F, H, J, L ja M. Kokon toimipisteessä (entinen Koulunmäen koul...

Ajankohtaista!

Kouluuntutustuminen epuilla ja seiskoilla takanapäin

Kaikki ovat saaneet tietää sekä oman tulevan luokkansa ja luokkakaverinsa että eput luokanopettajansa ja seiskat luokanvalvojansa. Syksyllä kaikille on moni asia jo tuttua. Koulu alkaa ke 9.8.2017. Eppujen koulupäivän pituus on klo 9-12. Päivä a...

Ensi lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi 2017: - koulu alkaa ke 9.8.2017 - syysloma vko 42, 16.-20.10.2017 - syyslukausi päättyy pe 22.12.2017 Kevätlukukausi: - koulu alkaa ma 8.1.2018 - talviloma vko 9, 26.2.-2.3.2018 - kouluvuosi päättyy la 2.6.2018 Arkipyhät ovat tuttu...