Elämänkatsomustieto

LUKUVUOSISUUNNITELMA / Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

Tavoitteena on käsitellä seuraavia aihekokonaisuuksia. Opetuksessa käytetään erilaisia työtapoja monipuolisesti ja otetaan huomioon oppilaiden oma ajattelu- ja kokemusmaailma.Oppilaan elämänkatsomusta ja identiteetin rakentumista tukevat keskustelut ovat tärkeä osa opetusta.

A. IHMISOIKEUDET
- ihmisarvo
- ihmisoikeuksien kehitys
- ihmisoikeussopimukset
- ihmisoikeuksien toteutuminen ja turvaaminen
- ihmisoikeusloukkaukset

B. IHMISEN JA LUONNON SUHDE
- eri aikakausien luontokäsityksiä
- uskontojen luontosuhde
- suomalaiset ja luonto
- nykyajan suhtautumistapoja luontoon
- eläinetiikka, eläinten arvo ja oikeudet

C. MAAILMAN JA IHMISKUNNAN TULEVAISUUS
- erilaiset aikakäsitykset
- tulevaisuudentutkimus ja erilaiset tulevaisuuskuvat
- ilmastonmuutos ja kestävä elämäntapa

ARVIOINTI
- oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- itsearviointi ja vertaisarviointi aihekokonaisuuksien lopussa
- lukuvuoden aikana tarvittaessa 1-2 kirjallista koetta
- väliarviointi
- lukuvuoden päättyessä numeroarviointi
- arvioinnin kohteet: 1) aihekokonaisuuksien keskeisten asioiden ymmärtäminen 2) tiedon etsiminen, monipuolinen lähteiden käyttö ja dokumen-
tointi 3) osallistuminen keskusteluun ja omien mielipiteiden esittäminen perustellusti 4) ajankohtaisten yhteiskuntaan, etiikkaan ja elämänkatsomuksiin
liittyvien uutisten seuraaminen 5) työskentely muiden kanssa (vuorovaikutustaidot)

LUKUVUOSISUUNNITELMA / Etiikan perusteita

Tavoitteena on käsitellä seuraavia aihekokonaisuuksia. Opetuksessa käytetään erilaisia työtapoja monipuolisesti ja otetaan huomioon oppilaiden oma ajattelu- ja kokemusmaailma.Oppilaan elämänkatsomusta ja identiteetin rakentumista tukevat keskustelut ovat tärkeä osa opetusta.

A. ETIIKAN PERUSKÄSITTEET JA PÄÄSUUNNAT
- etiikka ja moraali
- oikein vai väärin -millä perusteella? (etiikan pääsuunnat)
- miten moraali kehittyy?
- arvot, ihanteet ja normit

B. HYVÄ ELÄMÄ JA YLEISINHIMILLISET ARVOT: TOTUUS, HYVYYS, KAUNEUS, OIKEUDENMUKAISUUS
- hyveiden ja paheiden historia
- uskontojen ja katsomusten etiikka
- elämänkaaren etiikka
- tekojen eettinen arviointi

C. NUORTEN ARJESSA, SOSIAALISESSA MEDIASSA JA YHTEISKUNNASSA ESIINTYVIEN AJANKOHTAISTEN KYSYMYSTEN EETTINEN
KÄSITTELY

D. GLOBAALIETIIKKA

ARVIOINTI
- oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- itsearviointi ja vertaisarviointi aihekokonaisuuksien lopussa
- lukuvuoden aikana tarvittaessa 1-2 kirjallista koetta
- väliarviointi
- lukuvuoden päättyessä numeroarviointi
- arvioinnin kohteet: 1) aihekokonaisuuksien keskeisten asioiden ymmärtäminen 2) tiedon etsiminen, monipuolinen lähteiden käyttö ja dokumen-
tointi 3) osallistuminen keskusteluun ja omien mielipiteiden esittäminen perustellusti 4) ajankohtaisten yhteiskuntaan, etiikkaan ja elämänkatsomuksiin
liittyvien uutisten seuraaminen 5) työskentely muiden kanssa (vuorovaikutustaidot)


LUKUVUOSISUUNNITELMA: Katsomus ja kulttuuri

Tavoitteena on käsitellä seuraavia aihekokonaisuuksia. Opetuksessa käytetään erilaisia työtapoja monipuolisesti ja otetaan huomioon oppilaan oma ajattelu-ja kokemusmaailma.Oppilaan elämänkatsomusta ja identiteetin rakentumista tukevat keskustelut ovat tärkeä osa opetusta.

A. KATSOMUKSELLISET KÄSITTEET
- esim. maailmankuva, elämänkatsomus, teismi, ateismi, etiikka, moraali, arvo, normi, sanktio,
moralismi...

B. ERILAISET USKONNOTTOMAT JA USKONNOLLISET KATSOMUKSET NYKYMAAILMASSA
-poliittiset, elämäntapaan ja filosofiaan liittyvät katsomukset
-uskonnolliset katsomukset (esim. kristinusko, islam, hindulaisuus)
-erilaisten uskonnottomien ja uskonnollisten katsomusten vaikutus yksilöön, yhteiskuntaan ja
kulttuuriin

C. USKONNOLLISEN AJATTELUN JA USKONTOKRITIIKIN PERUSTEET
-tietäminen ja uskominen
-miksi ihmiset uskovat?
-mitä uskonnottomuus on?
-uskontokritiikin perusteet eri tieteenalojen näkökulmasta (luonnontieteet, sosiologia, psykologia,
filosofia)

D. KATSOMUSVAPAUS JA YHDENVERTAISUUS ERILAISISSA YHTEISKUNNISSA
-katsomusvapaus ihmisoikeutena (synty, kehitys, loukkaukset)
-arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa

E. UNESCON MAAILMANPERINTÖOHJELMA
-tutustutaan Unescon maailmanperintöohjelman kohteisiin, ideaan ja periaatteisiin

ARVIOINTI
- oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- itsearviointi ja vertaisarviointi aihekokonaisuuksien lopussa
- väliarviointi
- lukukauden aikana tarvittaessa 1-2 kirjallista koetta
- lukuvuoden päättyessä numeroarviointi
- arvioinnin kohteet: 1) aihekokonaisuuksien keskeisten asioiden ymmärtäminen 2) tiedon etsiminen, monipuolinen lähteiden käyttö ja dokumen-
tointi 3) osallistuminen keskusteluun ja omien mielipiteiden esittäminen perustellusti 4) ajankohtaisten yhteiskuntaan, etiikkaan ja elämänkatsomuksiin liittyvien uutisten seuraaminen 5) työskentely muiden kanssa (vuorovaikutustaidot)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä