Perusopetus

.


Ohjeita Wilmalla tapahtuvaan viestintään.

 

Ben Furmanin opas Äänekosken koulujen kännykkäohjeet
Wilma_viesti_wilmalla_viisaasti.pdf

Äänekosken kouluissa on nyt yhdenmukaistettu ohjeistuksia oppilaiden kännyköiden käytöstä koulupäivän aikana. Uudet, entistä selkeämmät linjaukset ovat saaneet vanhemmiltakin kiitosta.

Äänekosken alakouluissa ei ole ollut ongelmia oppilaiden kännyköiden käytöstä ja puhelimet pysyvät koulupäivän ajan repuissa. Yläkouluissa puhelimet saattavat joskus häiritä opiskelua. Periaate on, että puhelinta oppitunnilla käytetään vain sovitusti ja on tärkeää, että jokainen pystyy keskittymään opiskeluun. 

Jotta puhelimet eivät häiritse oppituntia, oppilailla on kaksi vaihtoehtoa: käytössä olevan puhelimen voi antaa heti oppitunnin aluksi yhteiseen säilytykseen tunnin ajaksi tai laittaa sen äänettömänä reppuun. Jos puhelin jostakin syystä tuntia kuitenkin häiritsee, opettaja pyytää luovuttamaan puhelimen lopputunniksi ja siitä tulee muistiksi merkintä Wilmaan. 

Esimerkiksi Koulunmäen koulun 7.-9. -luokkalaisille on Teken luokissa puhelimien säilytyspakkeja. Niissä jokaisen puhelin on hyvässä tallessa ja turvassa.

Jos oppilaan puhelimessa on terveyden seurantaan liittyvä sovellus, kuten sokeriarvojen mittari, puhelin saa olla myös oppitunnilla äänet päällä, mutta se pidetään repussa.

LISÄTIETOJA:

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, 040 509 3657, ville.hartsia@aanekoski.fi

 

Äänekoskelle muuttavat oppilaat

Uudet oppilaat ilmoitetaan kouluun alla olevan linkin kautta.

Uuden oppilaan ilmoittaminen

Oppilaskuljetusetuus myönnetään, mikäli kriteerit täyttyvät, sitä ei tarvitse erikseen hakea.

Lähikoulupäätös sekä mahdollinen kuljetuspäätös toimitetaan ensisijaisesti Wilman kautta sähköisessä muodossa.

Mikäli on kysyttävää, voi ottaa yhteyttä opetustoimistoon:
Maarit Saranpää
0400 115 661
maarit.saranpaa(at)aanekoski.fi

KOULUTERVEYDENHUOLTO / Hyvaks

KOULUTERVEYDENHUOLTO

 

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

Terveydenhoitaja tapaa oppilaita ja huoltajia terveystarkastusten sekä avointen vastaanottojen (terveydelliset asiat) sekä kohdennettujen terveystapaamisten yhteydessä. Terveydenhoitaja järjestää ja toteuttaa oppilaiden määräaikaiset terveystarkastukset sekä tarvittaessa selvittää tarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen. Laajat terveystarkastukset 1lk, 5lk ja 8 lk toteutetaan yhdessä koululääkärin kanssa. Huoltajat ovat tervetulleita kaikkiin tarkastuksiin, erityisen tärkeää heidän mukanaolonsa on koko perheen terveyttä ja hyvinvointia tukevissa laajoissa tarkastuksissa.

 

Sairaanhoito ja tapaturmien hoito kouluterveydenhuollossa:

 

Kouluterveydenhuollossa hoidetaan vain ne koulupäivän ja koulumatkan aikana sattuneet tapaturmat, joissa vaaditaan terveydenhuollon ammattilaisen arviota. Vapaa-ajan tapaturmien hoito tulee järjestää kotona, oman alueen terveysasemalla tai muussa huoltajien valitsemassa hoitopaikassa. Koulun henkilökunnan toivotaan olevan ensin puhelimitse yhteydessä koulun terveydenhoitajaan ennen oppilaan saattamista vastaanotolle. Myös koululla on oltava ensiaputarvikkeita ja valmius ensiavun antamiseen, terveydenhoitaja ei aina ole tavoitettavissa ensiapua vaativissa tilanteissa. Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän koulun henkilökunta on yhteydessä huoltajiin, jotka järjestävät oppilaalle kuljetuksen kotiin sekä tarvittaessa jatkohoitoon. Terveydenhoitajalla käyntiä tulee välttää, mikäli se ei ole ehdottoman tarpeellista oppilaan terveydentilan vuoksi, jotta tartuntatautien leviämistä saadaan ehkäistyä. Sairaanhoidolliset toimenpiteet sekä sairauksien toteaminen ja hoito toteutetaan tarvittaessa avoterveydenhuollossa omalla terveysasemalla.

 

Oppilaiden lyhyt- tai pitkäaikaissairauksia hoidetaan omalla terveysasemalla tai muussa hoitoyksikössä. Jatkuvaa, lyhytkestoista tai tilapäistä lääkehoitoa koulupäivän aikana toteutetaan vain sovitusti koulun aikuisten toimesta. Koulupäivänaikaisen lääkehoidon käytännön toteuttamisesta laaditaan yhdessä huoltajien ja koulun lähiaikuisten kesken ja tarvittaessa yhteistyössä terveydenhuollon kanssa yksilöllinen lääkehoitosopimus.

 

Yhteystiedot:

Koulunmäen yhtenäiskoulu

1-5 lk puh. 040 512 4143

6-9 lk puh. 040 725 9594

 

Suolahden yhtenäiskoulu

1-6 lk puh. 040 769 4847

7-9 lk puh. 040 011 5314

 

 

Viheralueen koulut

Sumiainen puh. 040 769 4847

Konginkangas puh. 040 058 5302

Hietama puh. 040 058 5302

Honkola puh. 040 058 5302

Koivisto puh. 040 058 5302

 

Palveluvastaava puh. 040 628 7870

 

 


 

Äänekosken koulut

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä