KOEMATERIAALIA

USKONTO ILMIÖNÄ / kertauskysymykset +vastaukset

1. Nimeä maailmanuskonnot.
- kristinusko, islam, hindulaisuus, buddhalaisuus, juutalaisuus

2. Mitä uskontoa esiintyy kaikilla mantereilla?
- kristinuskoa

3. Mitkä ovat Afrikan valtauskonnot?
- islam, kristinusko, luonnonuskonnot

4. Mitkä ovat Aasian valtauskonnot?
- hindulaisuus, buddhalaisuus, islam

5. Mitkä ovat kannattajamäärältään maailman kolme suurinta uskontoa?
- kristinusko, islam, hindulaisuus

6. Luettele uskonnon tunnusmerkit.
- tieto, tunne, yhteisö, rituaalit, etiikka, kulttuuri

7. Mitä ovat rituaalit?
- uskonnollisia palvontamenoja esim. rukous, pyhiinvaellus, jumalanpalvelus, kaste

8. Mitä on etiikka?
- yksilön ja yhteisön käsityksiä hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä

9. Anna kolme esimerkkiä uskonnollisista tunteista.
- syyllisyys, häpeä, pyhyys, kiitollisuus, kunnioitus

10. Millaisin eri tavoin uskontoja voidaan luokitella?
- pyhien kirjojen perusteella, levinneisyyden perusteella, jumalakäsityksen perusteella

11. Miten uskontoja voidaan luokitella jumalakäsityksen perusteella?
- monoteistiset uskonnot, joissa vain yksi jumala
- polyteistiset uskonnot, joissa monia jumalia
- panteistiset uskonnot, joissa jumaluutta ajatellaan olevan kaikkialla
- ateistiset uskonnot, joissa ei uskota jumaliin eikä mihinkään yliluonnolliseen

12. Anna kolme esimerkkiä uskonnon vaikutuksista yksilöön.
- pukeutuminen, etunimet, ruokakulttuuri

13. Anna kolme esimerkkiä uskonnon vaikutuksista yhteiskuntaan.
- arkkitehtuuri, ajanlasku, juhlat, lait, terrori-iskut ja sodat

14. Mitä on uskonnottomuus?
- elämänkatsomus, joka ei ole uskonnollinen. Ei kuuluta mihinkään uskonnolliseen yhteisöön.

15. Kuinka monta prosenttia Suomen väestöstä on uskontokuntiin kuulumattomia?
-n.30 %

16. Minkä niminen järjestö ajaa uskonnottomien etuja ja kulttuuria?
- Vapaa-ajattelijoiden Liitto

17. Millainen juhla on nimiäiset?
- nimenantojuhla uskonnottomassa tapakulttuurissa
- tilaisuudessa lapsi esitellään suvulle ja perheystäville
- lapsen nimi julkistetaan ensi kertaa

18. Mitä ovat Prometheus-leirit ?
-Prometheus-leirit ovat kaikille avoimia uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia aikuistumis-
leirejä. Leirit on tarkoitettu 8.-9. luokan käyneille nuorille.

19. Mitä uskonnonvapaus tarkoittaa?
- uskonnonvapaus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon
tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa sekä julkisesti että yksityisesti
opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja (YK:n ihmisoikeudet )

20. Miten uskonnonvapaus toteutuu koulussa?
- oikeus oman uskonnon opetukseen (enemmistöperiaate)
- elämänkatsomustieto uskonnottomille
- uskonnollisiin tilaisuuksiin oppilaat osallistuvat huoltajakyselyn perusteella (lukiossa opiskelijat
päättävät itse osallistumisestaan)