Biologian ja maantieteen opettajien liitto

Luontotiedon puolestapuhuja

IMG_3181.JPG
Mihin luontoa tarvitaan?
Miksi köyhyys on ongelma?
Mistä ruoka tulee?
Riittääkö maapallo kaikille?
Miten solu toimii?
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa meihin?

Biologiaa ja maantiedettä tarvitaan sekä arjessa että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Pohja luonnon ja maapallon ymmärtämiseen luodaan peruskouluissa ja lukioissa.

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry on pedagoginen järjestö, joka edistää jäsentensä opettamien aineiden riittävää ja laadukasta opetusta. Liitossa opettajat toimivat ja vaikuttavat yhdessä. Valtaosa liiton jäsenistä työskentelee aineenopettajina peruskouluissa ja lukioissa.

Ajankohtaista

Maantieteen kansallisen kilpailun tulokset 2018

Maantieteen kansalliseen kilpailuun osallistui vuonna 2018 45 koulua ja 403 opiskelijaa. Kilpailun perusteella valittiin yhdeksän henkilöä valmennukseen, jonka perusteella valitaan neljähenkinen joukkue maantieteen olympialaisiin. Valmennuksee...

Hae oppilaallesi Otavan luonnonharrastus- ja -tutkimusstipendiä

Kustannusosakeyhtiö Otavan perinteiset luonnonharrastus- ja -tutkimusstipendit ansioituneille luontoharrastajille ja lupaaville tutkijanaluille ovat nyt haettavina. BMOL:n stipendityöryhmä nimeää hakemusten perusteella stipendinsaajat. Stipendejä...

Hae nuoren opettajan matkastipendiä

Biologian ja maantieteen opettajien liiton hallitus julistaa jäsentensä haettavaksi matkastipendin, jonka tarkoituksena on edistää nuorten opettajien mahdollisuuksia kansainvälistyä ja kouluttautua ulkomailla. Stipendin yhteismäärä on 1 200 € ja...

Tilaa biologian ja maantieteen sähköiset preliminäärikokeet

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL myy preliminäärikokeita lukio-opetukseen. Preliminäärikokeet ilmestyvät tammikuussa 2018 ja ne ovat myynnissä koko vuoden ajan. Vuonna 2018 sekä biologian että maantieteen kokeet ilmestyvät sähköis...

Biologian kansallinen kilpailu järjestetään 24.4.

Biologian kansallinen kilpailu järjestetään tänä vuonna huhtikuun 24. päivänä. Kilpailumenestyksen perusteella valitaan biologian olympialaisia 2019 varten valmennettava joukkue. Ilmoittaudu biologian kilpailuun 17.4. mennessä oheisella lomakkee...