Liitto vaikuttaa

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Liiton edunvalvonta- ja vaikuttamistyön tavoitteena on:

1) Herättää ja ylläpitää yhteiskunnallista keskustelua biologian, maantieteen sekä terveystiedon opetuksen tarpeesta ja kehittämisestä.

2) Edistää laadukkaan opetustyön riittäviä edellytyksiä, joita ovat muun muassa kohtuullinen ryhmäkoko, riittävä aikaresurssi opetuksen valmistelutyöhön, ajantasaiset opetusvälineet ja -materiaalit sekä riittävä opetettavien aineiden hallinta. 

3) Edistää kestävää kehitystä kouluissa ja oppilaitoksissa.

Vuonna 2023 erityisiä painopisteitä ovat  ryhmäkokojen pienentäminen ja oppiaineidemme aseman vahvistaminen. 

Jäsenille tarkoitettu edunvalvontamateriaali löytyy jäsensivuilta.

Ajankohtaista

Lausuntomme yliopistojen todistusvalinnan pisteytysluonnoksesta.

Parhaillaan on käynnissä tulevaan hallitusohjelmaan kohdistuva vaikuttamistyö. Tutustu BMOL:n eduskuntavaalitavoitteisiin: Tulevaisuuden taitoja nuorille.pdf

Liitto tekee vaikuttamistyötä kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Tutustu  opetus- ja ympäristöalan järjestöjen yhteiseen esitykseen Kestävä koulu -ohjelman käynnistämisestä.

BMOL:n kannanottoja ja lausuntoja

Lausunto_todistusvalinnan_pistetytysluonnoksesta_BMOLry.pdf
Abitti_lausunto_15.2.2023.pdf
Tulevaisuuden taitoja nuorille - Eduskuntavaalit 2023
Lausunto 6. lk lukuvuosiarvioinnin kriteeriluonnoksesta_23.9.22.pdf
Nuorten tiedeolympiatoiminnan toimintaedellytykset turvattava.pdf
Kannanotto_biologian_yo_koe_31.3.2022.pdf
Lausunto opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskevasta selvityksestä 25.3.2022
LUMA-strategian kommentointi 19.10.2021.docx
LAUSUNTO_20211015_Kansallinen lukutaitostrategia 2030.pdf
Kommentit_luonnonsuojelulain_luonnokseen_9_2021.pdf
Kannanotto reaaliaineiden opetusvelvollisuuksien pienentämiseksi
Lausunto koulutuspoliittisesta selonteosta eduskunnan Sivistysvaliokunnalle
Sanoista teoiksi -kestävyyskasvatus konkretian tasolle
Opetusalan järjestöjen yhteinen kannanotto kestävyyskasvatuksen edistämiseksi 25.3.2021
Kannanotto yo-kokeiden arvioinnin aikatauluun
Lausunto lukiodiplomiselvityksestä 26.2.2021
Kohti kestävää tulevaisuutta - kuntavaalitavoitteet 2021
Ympäristökasvatus- ja opetustalan järjestöjen yhteiset kuntavaalitavoitteet viitoittavat tien, jolla kuntien varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa päästään rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Pyydä oman kuntasi ehdokkaita sitoutumaan tavoitteisiin! 
Kannanotto: Oppimisen tuki ei toteudu riittävällä tavalla reaaliaineissa
Lausunto perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeriluonnoksista
Kannanotto perusopetuksen pienempien ryhmäkokojen puolesta
Kannanotto opetusvelvollisuuksien pienentämikseksi
2.10.2019 OAJ:lle lähetetty kannanotto pienempien opetusvelvollisuuksien puolesta.
BMOL:n lausunto ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta
BMOL:n lausunto lukiouudistuksiin liittyvistä asetuksista
Kannanotto suunnitteilla olevaan ylioppilastutkinnon pisteytystyökaluun jatko-opintojen todistusvalinnassa
BMOL:n lausunto lukion opetussuunnitelmaluonnokseen 4.5.2015
Pedagogiset opettajajärjestöjen vetoomus OAJ:lle: Erisuuruisista opetusvelvollisuuksista luovuttava
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n lausunto tuntijakotyöryhmän esityksestä opetus- ja kulttuuriministeriölle
BMOL:n ehdotus uudesta biologian tuntijaosta ja kurssien sisällöstä
BMOL:n kannanotto pienempien ryhmäkokojen puolesta biologian ja maantieteen opetuksessa
BMOL:n lausunto uudesta maantieteen tuntijaosta ja kurssien sisällöstä
BMOL:n lausunto Perusopetus 2020 -muistioon

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä