Liitto vaikuttaa

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Arvostamme työtämme ja haluamme tehdä sen hyvin.

Liiton tavoitteena on palkkausjärjestelmän kehittäminen, jonka tarkoituksena on parantaa biologian ja maantieteen opettajien palkkausta niin, että koulutus ja työmäärä tulevat asiallisesti huomioiduiksi. Liitto tekee yhteistyötä OAJ:n kanssa tavoitteenaan liiton päämäärien saavuttaminen palkka- ja koulutuspoliittisissa kysymyksissä.

Biologian ja maantieteen opettajien tulee hallita opetettavat aineet riittävällä tasolla.

Kouluilla tulee olla kokeellisessa työskentelyssä ja opetuksessa tarvittavat laboratoriotilat ja -välineet. Liitto painottaa sitä, että työsuojelu- ja vastuukysymysten toteutuminen edellyttää riittävän pieniä opetusryhmiä erityisesti kursseilla, jossa on runsaasti kokeellista työskentelyä tai laborointitöitä.

Jäsenille tarkoitettu edunvalvontamateriaali löytyy sivuavaimen takaa.

Liitto tekee vaikuttamistyötä kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Tutustu esitykseen Kestävä koulu -ohjelman käynnistämisestä sekä järjestöjen yhteisiin kuntavaalitavoitteisiin, jotka on laadittu yhteistyössä ympäristö- ja opetusalan järjestöjen kanssa.

BMOL:n kannanottoja ja lausuntoja

LUMA-strategian kommentointi 19.10.2021.docx
LAUSUNTO_20211015_Kansallinen lukutaitostrategia 2030.pdf
Kommentit_luonnonsuojelulain_luonnokseen_9_2021.pdf
Kannanotto reaaliaineiden opetusvelvollisuuksien pienentämiseksi
Lausunto koulutuspoliittisesta selonteosta eduskunnan Sivistysvaliokunnalle
Sanoista teoiksi -kestävyyskasvatus konkretian tasolle
Opetusalan järjestöjen yhteinen kannanotto kestävyyskasvatuksen edistämiseksi 25.3.2021
Kannanotto yo-kokeiden arvioinnin aikatauluun
Lausunto lukiodiplomiselvityksestä 26.2.2021
Kohti kestävää tulevaisuutta - kuntavaalitavoitteet 2021
Ympäristökasvatus- ja opetustalan järjestöjen yhteiset kuntavaalitavoitteet viitoittavat tien, jolla kuntien varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa päästään rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Pyydä oman kuntasi ehdokkaita sitoutumaan tavoitteisiin! 
Kannanotto: Oppimisen tuki ei toteudu riittävällä tavalla reaaliaineissa
Lausunto perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeriluonnoksista
Kannanotto perusopetuksen pienempien ryhmäkokojen puolesta
Kannanotto opetusvelvollisuuksien pienentämikseksi
2.10.2019 OAJ:lle lähetetty kannanotto pienempien opetusvelvollisuuksien puolesta.
BMOL:n lausunto ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta
BMOL:n lausunto lukiouudistuksiin liittyvistä asetuksista
Kannanotto suunnitteilla olevaan ylioppilastutkinnon pisteytystyökaluun jatko-opintojen todistusvalinnassa
BMOL:n lausunto lukion opetussuunnitelmaluonnokseen 4.5.2015
Pedagogiset opettajajärjestöjen vetoomus OAJ:lle: Erisuuruisista opetusvelvollisuuksista luovuttava
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n lausunto tuntijakotyöryhmän esityksestä opetus- ja kulttuuriministeriölle
BMOL:n ehdotus uudesta biologian tuntijaosta ja kurssien sisällöstä
BMOL:n kannanotto pienempien ryhmäkokojen puolesta biologian ja maantieteen opetuksessa
BMOL:n lausunto uudesta maantieteen tuntijaosta ja kurssien sisällöstä
BMOL:n lausunto Perusopetus 2020 -muistioon

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä