≡ Navigointi

Liitto vaikuttaa

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

IMG_3047.JPGArvostamme työtämme ja haluamme tehdä sen hyvin.

Liiton tavoitteena on palkkausjärjestelmän kehittäminen, jonka tarkoituksena on parantaa biologian ja maantieteen opettajien palkkausta niin, että koulutus ja työmäärä tulevat asiallisesti huomioiduiksi. Liitto tekee yhteistyötä OAJ:n kanssa tavoitteenaan liiton päämäärien saavuttaminen palkka- ja koulutuspoliittisissa kysymyksissä.

Biologian ja maantieteen opettajien tulee hallita opetettavat aineet riittävällä tasolla.

Kouluilla tulee olla kokeellisessa työskentelyssä ja opetuksessa tarvittavat laboratoriotilat ja -välineet. Liitto painottaa sitä, että työsuojelu- ja vastuukysymysten toteutuminen edellyttää riittävän pieniä opetusryhmiä erityisesti kursseilla, jossa on runsaasti kokeellista työskentelyä tai laborointitöitä.

Jäsenille tarkoitettu edunvalvontamateriaali löytyy sivuavaimen takaa.

BMOL:n kannanottoja ja lausuntoja

BMOL:n lausunto lukion opetussuunnitelmaluonnokseen 4.5.2015
Pedagogiset opettajajärjestöjen vetoomus OAJ:lle: Erisuuruisista opetusvelvollisuuksista luovuttava
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n lausunto tuntijakotyöryhmän esityksestä opetus- ja kulttuuriministeriölle
BMOL:n ehdotus uudesta biologian tuntijaosta ja kurssien sisällöstä
BMOL:n kannanotto pienempien ryhmäkokojen puolesta biologian ja maantieteen opetuksessa
BMOL:n lausunto uudesta maantieteen tuntijaosta ja kurssien sisällöstä
BMOL:n lausunto Perusopetus 2020 -muistioon