Liity jäseneksi

Liity jäseneksi

Jos olet biologian, maantieteen tai terveystiedon opettaja tai opetusharjoittelija, voit nyt liittyä oheisella jäsenhakemuslomakkeella.

Liitto on niin vahva kuin jäsenistönsä. Olemme laadukkaan biologian ja maantieteen opetuksen puolestapuhuja sekä edunvalvoja.

Tarjoamme liiton jäsenille ammattiin liittyviä jäsenetuja sekä opetuksen kehittämiskoulutusta.

Kuka voi liittyä jäseneksi

Liiton jäseneksi voi päästä jokainen maamme biologisten ja maantieteellisten aineiden sekä terveystiedon opettaja ja opettajaksi opiskeleva, joka on suorittanut jäsenmaksun. Jäseneksi voi hallitus hyväksyä muitakin liiton tarkoitusperiä harrastavia henkilöitä ja rekisteröityjä yhdistyksiä.

Näin liityt

Kun olet täyttänyt jäsenhakemuslomakkeen, otamme sinuun yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse. Samalla tulee tieto, onko jäsenyys hyväksytty ja jäsenmaksulasku. Maksun jälkeen jäsenyys BMOL:issa astuu voimaan. Saat myös neljä edellistä Natura-lehteä veloituksetta.

Jos sinulla ei ole sähköpostia, ota yhteyttä toimistoon puhelimitse.

Epäselvissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä liiton toimistoon (toimisto@bmol.fi).

Jäsenedut

 • Biologian ja maantieteen opetuksen erikoisjulkaisu Natura. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
 • Täydennyskoulutusta jäsenhintaan
 • Järjestämme jäsenille opintopäiviä, kursseja ja seminaareja. Vuosittain järjestetään suositut kevät- ja syyspäivät.
 • Preliminäärikokeet jäsenhintaan
 • Biologian ja maantieteen yoainekokeen pisteytyssuositukset
 • Apua edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä
 • Positio-paikkatiedon erikoislehti jäsenhintaan

Jäsenmaksut vuodelle 2019

Liitto perii vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous päättää. Työttömyyden, äitiysloman, hoitovapaan tai vastaavan erityisen syyn perusteella jäsen voi hakea alennettua jäsenmaksua liiton hallitukselta aina vuodeksi kerrallaan. Jäsenmaksuihin sisältyy mm. Naturan ja jäsentiedotteen tilausmaksut.

Saat vuoden 2019 jäsenmaksusta laskun. Maksathan jäsenmaksun eräpäivään mennessä.

Jäsenmaksut kirjautuvat pankista automaattisesti jäsenrekisteriohjelmaan ja lasku tulee maksetuksi vasta kun koko laskutettu summa on maksettu. Jos laskun summa on mielestäsi väärä, ota yhteyttä liiton toimistoon osoitteeseen toimisto (at) bmol.fi asian selvittämiseksi. Ilman selvitystä ohjelma lähettää karhulaskun puuttuvasta summasta.

Muistathan käyttää viitenumeroa maksaessasi ja tarkista, että tilinumero on oikein.

Jäsenmaksut vuodelle 2019
 • varsinainen jäsen 75,00 €
 • alennettu jäsenmaksu 37,50 euroa
 • uusien opiskelijajäsenten tutustumisjäsenmaksu ensimmäisenä vuotena 10 euroa
 • samassa taloudessa asuvasta avioparista 47,50 euroa kumpikin, kun molemmat ovat BMOL:n jäseniä
Kun henkilö liittyy ensimmäistä kertaa jäseneksi 1.8. jälkeen, hän saa ensimmäisen jäsenvuoden puoleen hintaan.

Liitosta eroaminen

Mikäli jäsen haluaa erota liitosta, tulee siitä sääntöjen mukaisesti ilmoittaa liiton toimistoon etukäteen. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus. Jäsenpalveluiden vastaanottaminen tulkitaan haluksi kuulua liittoon. Takautuvasti liitosta ei voi erota.

Alennetun jäsenmaksun anominen

Jäsenmaksualennushakemukset ensi vuodelle tulee tehdä etukäteen. Hallitus käsittelee hakemukset joulukuussa. Jäsenmaksuja haetaan verkossa julkaistavan lomakkeen kautta. Lomake avataan vuosittain lokakuun aikana.

Jäsenmaksulaskut lähetämme vuoden alussa ja jäsenmaksualennuksen saaneiden laskut ovat alennettuja. Alennetun jäsenmaksun saavat täysipäiväiset opiskelijat (katso lisätietoja alla) ja eläkeläiset (katso lisätietoja alla). Lisäksi alennuksen voi saada äitiysloman, hoitovapaan, työttömyyden tai asevelvollisuuden perusteella sekä toisessa pedagogisessa liitossa jäsenenä olevat ja tilannekohtaisesti muun syyn perusteella anomuksesta ollessasi työmarkkinoiden ulkopuolella. Kaikkiin jäsenluokkiin kuuluu täsmälleen samat liiton palvelut.

Alennusta ei myönnetä takautuvasti. Alennus myönnetään aina vuodeksi kerrallaan, paitsi eläkeläisille. Äitiysloman perusteella alennettu jäsenmaksu voidaan myöntää vain yhdeksi vuodeksi/lapsi. Hoitovapaata varten alennusta on haettava erikseen.

Eläkkeelle siirtymisestä
ilmoitetaan liiton toimistooni osoitteeseen toimisto(a_t)bmol.fi.

Kokopäivätoimiset perustutkinto-opiskelijat saavat alennetun jäsenmaksun, kun ilmoittavat opintojensa jatkumisesta liiton toimistoon osoitteeseen toimisto@bmol.fi. Edellytys jäsenmaksualennuksen saamiselle on, että opiskelija ei ole muutamaa viikkoa pidemmässä säännöllisessä opetustyössä.

Virheellinen jäsenmaksu/lasku
Jos olet saanut virheellisen suuruisen jäsenmaksulaskun, ota yhteys liiton toimistoon (toimisto@bmol.fi).
Huom! Jäsenmaksun omatoiminen alentaminen ei ole sallittua. Jos jäsenmaksusuoritus ei vastaa rekisterin tietoja, lähetetään henkilöille karhulasku.