Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

OPS2016

kiikaritytöt_500x300.jpg
Jyväskylän normaalikoulu on Jyväskylän yliopiston harjoittelukoulu. Koulussamme opiskelee n. 700 peruskoululaista ja n. 300 lukiolaista. Koulumme on työpaikka n. 100 henkilölle.

Koulumme erityispiirteisiin kuuluu yliopistollinen opettajankoulutustehtävä. Koulussamme harjoittelee vuosittain n. 800 opiskelijaa luokanopettajien, aineenopettajien ja erityisopettajien koulutusohjelmista. Lisäksi koulussamme on aktiivista kokeilu-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa.

Vuosiluokilla 1–6 siirrytään uusien perusteiden mukaiseen opetussuunnitelmaan 1.8.2016. Vuosiluokat 7–9 siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan lukuvuosittain vuosiluokka kerrallaan 1.8.2017 alkaen.

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät Opetushallituksen sivuilta OPS2016.

Jyväskylän normaalikoulun perusopetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty Normaalikoulun johtokunnan kokouksessa 17.3.2016 ja Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 26.5.2016.